70 ungdomsboliger for Fjordblink, Eternitten

img.Name

Projektet omhandler udformningen af 70 ungdomsboliger på den gamle Eternitgrund i Aalborg. Området er udpeget som arkitektonisk eksperimentarium

hvor formålet er at sikre bebyggelser og opholdsarealer af særlig høj arkitektonisk kvalitet. Grunden er en tilnærmet sokkelgrund.

I grundplanet er et mindre ankomstareal med mulighed for ophold og adgang til trapper, elevator og vaskeri. I tagplan er der fællesfaciliteter med boldbane og fælleshus.
Projektet tager udgangspunkt i Fabrikken Danmarks oprindelige fabriksbygninger; store forskudte voluminer, transportbånd og små selvgroede parasitter. Med udgangspunkt i denne kontekst er bygningens facader disponeret. Facaderne udføres i lyse betonelementer og strækmetal, der skærmer for vinden mod altangangene og boldbanen på taget.
Adgangen til den enkelte ungdomsbolig sker via de nord- og østvendte altangange. Boligerne er disponeret, så man bevæger sig langs en gennemgående skabsvæg, der danner rygrad i boligen. Skabsvæggen indeholder garderobe, arbejdsplads og køkken. Boligerne har syd- og vestvendte opholdsrum,

som sikrer gode lysforhold og udsigt over Aalborg midtby.

FAKTA

Opgave : 70 ungdomsboliger
Adresse : Eternitgrunden Aalborg
Bygherre : Boligforeningen Fjordblink
Projektstade : under opførelse
Bruttoareal : 3.500 m²
Anlægssum : 77 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning
Pdf – Bygherrerådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name