Aalborg Lufthavn - Udvidelse

img.Name

Opgaven har udgangspunkt i Aalborg Lufthavns ønske om at imødekomme en stadig stigende aktivitet, dels at kunne tilbyde passagerne bedre service.

Udvidelsen sker ved at tilføre den eksisterende lufthavnsterminal flere fag, samt ved ombygning af den eksisterende bygningsstruktur.

I udvidelsen er der lagt vægt på, at der tilvejebringes flere gates;at udbuddet af servicefaciliteter i form af caféer på airside forøges betragteligt;

at kapaciteten i ankomsthaller udvides, samt at området for check-in og security udvides, så der opnås et bedre flow.

Dertil kommer, at faciliteter som Bagagehåndtering, Cargo, Skat, Politi, Pax, Security samt for rejsebureauer og biludlejningsfirmaer forbedres.

Ved udvidelsen forbliver Terminalbygningen organiseret omkring en gennemgående vandrehal, der fastholder bygningens klare og overskuelig

organisation og deler funktionerne til hhv. airside og landside.

Der er lagt særligt vægt på at fastholde bygningen nuværende rumlige variation ved en vekselvirkning mellem åbne og lukkede rumligheder.

FAKTA

Opgave : Udvidelse og ombygning af terminalbygning
Adresse : Ny Lufthavnsvej 100, Nørresundby
Bygherre : Aalborg Lufthavn A.M.B.A
Projektstade : Under udførelse
Bruttoareal : Udvidelse ca. 7.100 m², Ombygning ca. 7.000 m², Samlet areal efter udvidelse: 19.100 m²
Anlægssum : 105 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name