Symfoni - Ungdomsboliger og kontor

img.Name
img.Name

Bebyggelsen er placeret nær havn og midtby, velforsynet med transportmuligheder, kulturelle og rekreative tilbud. Med ’Symfonien’ og nabobebyggelsen 3F, vil der blive etableret et stærkt studiemiljø, der omfatter studieboliger i alle prislag og en lang række fælles aktivitetsmuligheder; vaskeri, festlokale, café, studieceller, boldbane, gårdhave, tagterrasser mv.

Udgangspunktet har været at skabe en varieret bebyggelse, som volumenmæssigt opdeles i mindre enheder, og skaber sammenhæng på hjørnet. Med inspiration fra kvarterets byhuse – hvor opdelingen og forskelligheden tilfører gadebilledet variation – er husets form opdelt i 5 zoner, der - med hver deres fremtræden og materialeholdning - nuancerer projektets op til 7 etager.

Den traditionelle opdeling i byhuse med hver deres karaktér, er her omsat til en idé om at forskelligheden opstår ved at bevæge sig rundt om og ind i huset. Tydeligst vil det være i valget af facadematerialer og i de indre gangforløbs farvesætning og forskellighed.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning fra Symfonien til 100 ungdomsboliger og 1.000 m² kontor.
Adresse : Kjellerupsgade 12-14, 9000 Aalborg
Bygherre : Vivabolig
Projektstade : Under opførelse
Bruttoareal : 5.000 m² bolig, 1.000 m² erhverv, 1.200 m² p-kælder
Anlægssum : 144 mio.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name