LILLE VILDMOSE CENTRET

img.Name
img.Name

Masterplanen er et resultat af et længere forløb, der har omfattet kendskabs-, opinions- og megafonundersøgelser og en fornyet virksomheds- og visionsplan for Lille Vildmose Centret (LVC).
Med afsæt i dette arbejde har vi udviklet en masterplan i tæt samspil med eksperter i oplevelsesdesign, samt bestyrelse og medarbejdere ved LVC.
Masterplanen introducerer en række nye tiltag, der har fokus på at skabe et klart rumligt og tematiseret koncept og en plan for Centrets udvikling i de kommende år.
Konceptet introducerer en forstærkning af en eksisterende markant træplantning og en ny hovedindgang mod nord, samt tre rumlige og oplevelsesmæssige elementer - TORVET - DET VILDE - DET SJOVE.
TORVET bliver alle besøgendes starting-point og fører til alle aktiviteter. Torvet signalerer aktivitet og ’møbleres’ med togbane, tårn, bålsted, vandaktiviteter - stemmeanlæg, broer, bassiner - moselandskab, og introducerer mindre krybdyr, padder og slanger.
DET VILDE introducerer et mere åbent landskab, hvor større dyr introduceres. Her kan man - fra tog, i øjenhøjde, underjordisk og fra hængebroer - opsøge vildsvin, okser, vildheste, urfugle og gæs. Fra tårnet er der mulighed for at få øje på elge.
DET SJOVE blander naturformidling med aktiv leg og læring. Her kan man, i svævebane, opleve ørnens flugt. Man kan klatre en tur i trætoppene og ved bålhytten kan man være med til at partere og tilberede vildt fra området.
Masterplanen forventes gennemført over en periode på ca. 10 år.

FAKTA

Opgave : Udarbejdelse af masterplan
Adresse : Birkesøvej 16, 9280 Storvorde
Bygherre : Lille Vildmose Centret
Projektstade : Masterplanlægning
Bruttoareal : 17 HA
Anlægssum : 40 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name