KLOSTERMARKSSKOLEN

img.Name
img.Name

Forslag til helhedsplan for Klostermarksskolen er resultat af et samarbejde mellem byggeudvalg (skoleleder, viceinspektør samt lærere) skolens bestyrelse og arkitektfirmaet NORD as.

Forslaget er en analyse af behov og muligheder og viser løsningsforslag som kan dække Klostermarkskolens fremtidige bygningsmæssige behov. Der er i forbindelse med projektet afholdt temadag for personale, ledelse og bestyrelse, og alle parter har løbende deltaget i udviklingen af masterplanen. I samarbejde med byggeudvalget er der udarbejdet et rumprogram for lokale- og bygningsbehov, der har dannet grundlag for forslaget. Gennem forløbet har der været afholdt en række møder, hvor rumprogram og skitser er blevet drøftet og tilrettet. Derudover har der i starten af forløbet været arrangeret en studietur til København, hvor de nyeste skoler med afsæt i den nye folkeskolereform har givet inspiration til forløbet.

Helhedsplanen fastlægger på volumenniveau, en overordnet fremtidig organisering af skolen, og anviser plads til de behov som rumprogrammet opstiller. Forslaget er udarbejdet som forslag til plandisponeringer i målestok 1: 500.

FAKTA

Opgave : Masterplan Klostermarksskolen
Adresse : Dr. Christines Vej 6, 9000 Aalborg
Bygherre : Klostermarksskolen
Projektstade : Afsluttet
Bruttoareal : 7.200 m²
Anlægssum : Ca. 53 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name