COBHAM - FORSLAG TIL NYT HOVEDSÆDE

img.Name

Forslaget er et rum- og volumenstudie, med afsæt i en endnu ikke fastlagt grund. Opgaven gik ud på – ud fra mindst muligt arealforbrug – at skabe det mest hensigtsmæssige produktions flow.

Konceptet er bygget op omkring en regulær 10 meter høj betonkonstruktion. Ved hovedindgang opføres kontorlokaler i 2 plan i et U-formet forløb. Den resterende del af huset får frihøjde på minimum 8 meter og kan derfor fleksibelt anvendes til udvikling, produktion og lager.

 

Facadeprincippet er udviklet med afsæt i firmaets produktion og historie; forskellige komponenter forbundet af en gennemgående struktur. Vi foreslår derfor at facadeelementer præges med en struktureret vandret tilbagetrækning, hvori kvadratiske vinduer i forskellige størrelser placeres.

FAKTA

Opgave : Cobham - Forslag til nyt hovedsæde
Adresse : Ikke fastlagt
Bygherre : NCC
Projektstade : Ikke realiseret
Bruttoareal : 22.500 m²
Anlægssum : Ikke oplyst

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name