LEJERBO - SKALLERUPVEJ

img.Name
img.Name

Det overordnede mål for bebyggelsen på Skallerupvej er at løfte det fra dets nuværende lidt afsides og nedslidte status til et inte¬greret, varieret og levende boligområde.

Vores hovedidé er at trække bebyggelsen ud af dens nuværende isolerede status, og nuancere og levendegøre området.

 

Vi arbejder med en række virkemidler:

KOBLING - vi fokuserer på at skabe tættere tilknytning og kontakt til den øvrige del af byen. Vi foreslår at der etableres en ny indre gadeforbindelse, der sikrer at man kan bevæge sig igennem områ¬det, primært med cykelstier og busforbindelser.

VARIATION - vi fokuserer på at skabe en visuel mangfoldighed og et varieret boligudbud, der skal sikre en området en ny start og en varieret beboersammensætning.

LAG PÅ LAG - I dag virker bygningerne detaljeløse og opfattes næsten endimensionelle med lange facader og ensartet rytme af vinduer og døre. Vi fokuserer på at give bebyggelsen et nyt arkitektonisk udtryk, ved at tilføre boligindretningen, facaderne, udearealerne og landskabet flere lag. Vi arbejder her med karnap¬per, udvendige trapper, kviste, drivhuse, carporte, bakkelandskaber beplantning mv.

FAKTA

Opgave : Helhedsplan
Adresse : Afd. 158, Skallerupvej, Aalborg Øst
Bygherre : Lejerbo
Projektstade : Projektering
Bruttoareal : 19.204 m²
Anlægssum : Ca. 249 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name