Renovering af Store Tingbakke

img.Name

Store Tingbakke er opført som tæt-lav bebyggelse i 1982-85, beliggende naturskønt nær Hammer Bakker, oprindeligt som tre selvstændige afdelinger. 

 

Bebyggelsen har igennem et stykke tid lidt under en række tekniske svigt; udhæng, facader, vinduer, badeværelser og installationer trænger således til hel eller delvis opdatering.

 

Vi har afholdt en række workshops, og - i tæt samarbejde med kommune, boligorgansation og beboerrådgivere - arbejdet intenst på at skabe en forståelse blandt beboerne om nødvendigheden af at gennemføre helhedsplanlægningen.  Arbejdet har medført engagerede diskussioner om sammenlægning af afdelingerne, renoveringskonceptet, men med en grundlæggende enighed om, at målet er fremtidssikring af bebyggelsen.

 

I den fysiske del har den primære indsats koncentreret sig om at rette op på byggeskader, nedlægge ungdomsboliger og tilvejebringe et stort antal tilgængelige og handicapvenlige boliger.

 

Det betyder at det fremtidige boligudbud vil fremstå moderne og med en for denne type bebyggelse stort antal attraktive tilgængelige boliger.

Derudover er der, med afsæt i bæredygtigheds og tryghedsskabende aspekter, arbejdet med at skabe bedre uderum, mødesteder og friarealer for yderligere at sikre sammenknytningen af afdelingerne.

 

Materialer og farver

Renoveringer og ombygninger sker inden for bygningernes bestående rammer og vi ønsker at fastholde eksisterende bygningers særlige karakteristika og facadeudtryk og dermed så vidt muligt at holde synlige ombygninger indvendigt.

 

Det er en del af projektets idégrundlag, at fortælle husets historie i de valg der foretages. På det fundament som kun historien og mange års brug er i stand til at tilvejebringe, er målet at skabe moderne, individuelle boliger med deres helt egen identitet.

Det er således vigtigere, at huset fortæller en historie om dets opførelse og omdannelse, end at alle overflader er i lod og vage. Derfor ser vi ingen problemer i at sætte nye materialer sammen med gamle, vi ser det nærmere som en kvalitet, hvor det ene understreger det andet.

FAKTA

Opgave : Renovering af Store Tingbakke
Adresse : Store Tingbakke, Vodskov
Bygherre : Vivabolig
Projektstade : Byggeperiode 1. feb. 2016 til 30. apr. 2018
Bruttoareal : 18.690 m²
Anlægssum : 188 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning
Pdf – Bygherrerådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name