AALBORG KATEDRALSKOLE - HELHEDSPLAN

img.Name
img.Name

Helhedsplanen for Aalborg Katedralskole er resultat at samarbejde mellem Aalborg Katedralskole samt Ingeniørfirmaet Frandsen & Søndergård og arkitektfirmaet NORD as.

 

Der har gennem en længere årrække været arbejdet med forskellige løsningsforslag på delproblematikker, som alle indgår helt eller delvist i dette samlede forslag til Helhedsplan.

 

Forslaget er en analyse af behov og muligheder og viser løsningsforslag som kan dække Aalborg Katedralskoles nuværende og fremtidige bygningsmæssige behov. I samarbejdet er der udarbejdet et program for Lokale- og bygningsbehov, hvilket har dannet grundlag for forslaget.

 

Der har gennem forløbet været afholdt en række møder, hvor lokaleprogram og skitser er blevet drøftet og tilrettet, ligesom der har været afholdt møde med fysikfaglærere og været interne møder på Katedralskolen.

 

Forslaget til helhedsplanen er udarbejdet som forslag til plandisponeringer i målestok 1: 500. I detailudformningen enkelte delprojekter vil der skulle tages kontakt til myndigheder og foretages de nødvendige gennemgange med beredskabscenter for brand/flugtveje mv.

FAKTA

Opgave : Helhedsplan
Adresse : Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg
Bygherre : Aalborg Katedralskole
Projektstade : Afsluttet
Bruttoareal : Nybygning og tilbygning ca. 2300 m², ombygning ca. 1150 m²
Anlægssum : Ca. 62,3 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name