Renovering af Vesterkærets Skole

img.Name
img.Name

Hensigten med ombygningen og renoveringen er at skabe et nyt moderne læringsmiljø, som understøtter fleksibel undervisning i både store og mindre grupper og som understøtter skolereformens læringsperspektiv med nye undervisningsformer.

Skolen er opført i 1953. Bygningerne består af to sammenhængende fløje. Nordfløj (mod Skydebane-vej) i 4 etager inkl. kælder indeholder klasselokaler og vestfløj i 3 etager indeholder faglokaler og administration. Der er 3 separate idrætshaller. I forbindelse med idrætshallerne er der fodboldbaner.

Vesterkærets Skole har 10 klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse pt. med mellem 15-23 elever pr. klasse. Skolen er tosporet og der er således i alt 20 klasser fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, som pt. i alt rummer 384 elever.

Der er foretaget renovering af klassefløjens stueetage. De to etager over (1. og 2. sal) ønskes ligeledes renoveret og moderniseret så skolen er tilpasset nutidige og fremtidige behov.

Klassetrinnene er i dag opdelt således at indskoling fra 1. til 3. klasse holder til i stueetagen, mellemtrinnet fra 4. til 6. klasse holder til på 1. sal og udskolingen fra 7. til 9. klasse holder til på 2. sal. Denne opdeling ønskes bibeholdt og videreført i det fremtidige læringsmiljø med en udbygget mulighed for samarbejde på tværs af klassetrin i fællesområder. Her med mulighed for at flere klasser kan arbejde sammen. Således er fleksibilitet og fællesområder/-lokaler tæt ved undervisningsområderne et vigtigt parameter i renoveringen.

Skolen er fra en tid, hvor man byggede klassefløje med brede gangarealer. De 3 meter brede gange ligger i dag som mere eller mindre ’passive’ kvadratmeter, da de skal friholdes fra møblering af hensyn til flugtveje. Der er i forbindelse med renoveringen lavet en aftale med Aalborg Beredskab, om at med 1,5 meter bred flugtvejsmarkering i gulvbelægningen, som i dagligdagen skal holdes fri fra møblering, er det tilladt at anvende resten af gangen i forbindelse med undervisningen. Der er således 1,5 meter af gangarealet der kan møbleres. De brede gange gøres aktive ved at lave åbninger ind til lokalerne og kan dermed anvendes i forskellige sammenhænge med de øvrige undervisningsområder.

Alle klassetrin (á to klasser) har tre lokaler som primære undervisningsområde. Det midterste lokale fungerer som fællesområde i åben sammenhæng med gangområdet. Foldevægge til de to basislokaler i siderne giver også mulighed for at anvende hele afsnittet (gangområde og tre lokaler) i sammenhæng og der opnås derved stor fleksibilitet for undervisningen.

Skolereformen beskriver en ny anvendelse af klasselokalet, fra den traditionelle klasseundervisning i et aflukket lokale, til undervisning i mere åbne og fleksible undervisnings- og værkstedsområder. De enkelte klasser har fremover ikke nødvendigvis et fast klasselokale men har i stedet en ’base’ til opbevaring. ’Basen’ er dermed det, der giver den enkelte elev og klasse et tilhørsforhold. Basen kan være placeret i bunden af et lokale, som en række lavt siddende aflåselige skabe, hvorved lokalet stadig kan aflukkes og anvendes som et traditionelt klasselokale med alle elevernes materialer tæt ved.

Der ønskes en fleksibel og varieret møblering; høje og lave borde, bløde og hårde stole, lukkede og åbne reoler/skabe evt. aflåselige, alt gerne på hjul eller flytbare. Der kan evt. anvendes fast møblering i form af skabe som ’baser’ i bunden af lokalerne. Evt. også aflåselige skabe til EDB placeret enten som skabe eller som mobile enheder der også kan anvendes som rumdelere på gangene.

Skolen har funktion som allergivenlig skole. Al møblering skal således overholde krav til allergivenlige materialer, hvorfor møblering med almindelige tekstiler ikke kan anvendes.

Der etableres elevator ved indgangspartiet mellem de to fløje, således at alle etageniveauer kan tilgås.  Med etablering af elevator vil skolens bygninger i fremtiden være indrettet til kørestolsbrugere og dermed opfylde nutidige tilgængelighedskrav.

FAKTA

Opgave : Renovering af Vesterkærets Skole
Adresse : Skydebanevej 1, 9000 Aalborg
Bygherre : Aalborg Kommune
Bruttoareal : Ombygningszone 3.041 m²
Anlægssum : 25,5 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name