ÆRØGADE - UNGDOMSBOLIGER

img.Name
img.Name

Forslaget er et in-fill-projekt i Øgadekvarteret, Aalborg. Området fremstår som et af de mest homogene områder i Aalborg og er tæt bebygget i en taktfast karréstruktur, men med et varieret facadeudtryk.

 

Konceptet bygger videre på områdets karréstruktur, og foreslår en U-formet bebyggelse, der åbner sig mod en eksisterende skole. Omkring et hævet gårdrum placeres 3 stokke i 3 og 4 etager, der indeholder ungdomsboliger. Gårdrummet er tænkt som udeophold for boligbebyggelsen men ligeledes som en udvidelse af skolens sparsomme udearealer, og tilbyder dermed et nyt fællesskab.

 

Boligerne er disponeret som 2–rums ungdomsboliger.

FAKTA

Opgave : Ungdomsboliger
Adresse : Ærøgade, Aalborg
Bygherre : Vivabolig / A. Enggaard
Projektstade : Forslag
Bruttoareal : 5.500 m²
Anlægssum : Ca. 121 mio. kr.

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name