AALBORG KATEDRALSKOLE - MUSIKHUS

img.Name
img.Name

Projektets hovedidé er en bearbejdning af bygningsvolumenet med udgangspunkt i byggefeltet og situationen omkring dette.

 

Den nye bygning udformes med et hævet stueplan (1,4 m over terræn), og der skabes et trappeanlæg som danner et bevægende element mod torvet. Trappe til hovedindgangen, former sig langs bygningen til en siddeplint, som igen danner trappe til vindfang for stueplan. Dette trappeanlæg mod ”Torvet” danner fast mulighed for udeophold langs den nye bygnings facade mod torvet.

 

Mod havesiden (syd) etableres et amfietrappelignende anlæg, som giver adgang til kælderniveau. Dette anlæg forestilles udført som plateauer med græs kantet med betonsten, som udgør trappe funktionen. Terrasseringen udføres uregelmæssig, således der dannes 3 større plateauer, med mulighed for anderledes ophold end det øvrige amfieanlæg.

 

I kælderplan etableres et stort og højloftet rum, som skal danne ramme for Teater, Årgangssamling, auditoriesituation og bevægelsesidræt.

I stueplan placeres musikundervisning og funktioner i forbindelse med dette (øvelokaler, café/studieområde mv)

På 1.sal etableres undervisningslokaler, og et større fælleopholdslokale, som f.eks. kan benyttes til gruppearbejder.

FAKTA

Opgave : Aalborg Katedralskole - Musikhus
Adresse : Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg
Bygherre : Aalborg Katedralskole
Projektstade : Under opførelse
Bruttoareal : 1.000 m² + 500 m² kælder
Anlægssum : Ca. 27 mio. kr.

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name