SKALLERUP SEASIDE RESORT

img.Name

Skallerup Seaside Resort har gennem tiderne bygget til og blevet transformeret fra flygtninge center, efter anden verdenskrig, til feriecenter med tilbud til familier. Bygningen fremstår derved som en samling af forskellige stilarter og rummeligheder. For at opretholde det stadig stigende krav til kvalitet har der gennem længere tid været ønske om at omstrukturere og kvalitets forbedre feriecenteret.

 

Skitseprojektet hviler på et koncept der er fastlagt gennem analyse af stedet og stedets visioner. Det endelige design omfatter to forslag til hvordan stedets udfordringer kan blive løst på en hensigtsmæssig måde. Forslag A foreslår en tilbygning der skal blive stedets nye indgang og samlingspunkt. Derudover skal den supplere det eksisterende flow i bygningen. Forslag B fokuserer på indretningsmæssige ændringer der ændrer det eksisterende flow og skaber flere rummelige og sociale kvaliteter inden for de eksisterende rammer. Både løsning A og B arbejder med fleksible løsninger der supplerer stedets visioner.

FAKTA

Opgave : Renovering af Restaurantområde
Adresse : Nordre Klitvej 21, 9800 Hjørring
Bygherre : Skallerup Seaside Resort
Projektstade : Skitseforslag

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name