KRIDTSLØJFEN, ETERNITTEN

img.Name
img.Name

Transformationen af den historiske del af eternitgrunden er tæt på at være tilendebragt, og den aktuelle bebyggelse har således mulighed for at være en foreløbig slutsten i områdets omdannelse fra industri til moderne by.

Den overordnede vision har været at fastholde bydelens kulturhistoriske spor; at komplettere eternitgrundens skyline samt tilføje attraktive grønne friarealer til et tæt bebygget område.

 

Med respekt for eternitfabrikkens gamle produktionslokaler fastholder vi laboratoriebygningen i dens nuværende form og tilføjer moderne to punkthuse. Punkthusene placeres i et grønt rum, der formidler grundens store terrænspring, og bløder et ellers massivt befæstet område op. Punkthusene etableres delvist ovenpå en eksisterende bygning, og arbejder i facadeudtrykket på at skabe spænding ved at forskyde etagehøje voluminer til et levende og skulpturelt udtryk.

Udearealer indrettes med terrænspring, bakkelandskaber, hævede udsigtsterrasser og beplantes med hjemmehørende urter, buske og træer.

FAKTA

Opgave : Udvikling af industriområde til boliger
Adresse : Kridtsløjfen 10, Aalborg
Bygherre : INBO as
Projektstade : Lokalplan
Bruttoareal : 7.100 m²
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name