DOMMERBAKKEN - PLEJECENTER HAMMEL

img.Name
img.Name

Vi har holdt fast i programmets ønske om at skabe boliger til fremtidens ældre, og visionen om at skabe et aktivt og livligt område centralt i Hammel og har forsøgt at integrere den stemning og ånd det tilfører projektet.

 

Vi har aktivt brugt de mange gode overvejelser fra det strategiske kompas og anvendt det som vigtig inspiration for processen. Vi har arbejdet med at skabe et bæredygtigt hus, der ud over den tekniske bæredygtighed har indarbejdet miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

 

Vi har sammenfattet det i et hus som tager afsæt i grundens form, og som forener hensynene effektivt og rumligt varieret. Vi tilbyder således et hus der spiller med på ideen om det rumligt spændende, åbne og aktive hus, fuldt af liv, hvor arkitektur og funktionalitet forenkles til det genkendelige og at faren for uro imødekommes ved at skabe zoner og rum der udstråler visuel og auditiv ro.

 

Vi foreslår, at det i en efterfølgende dialog drøftes hvorvidt profilen bør justeres, så den i højere grad imødekommer beboere med demens.

Vi giver samtidig mulighed for at man ’gratis’ kan få tildelt flere arealer på etagerne, mod at rumligheder og liv dæmpes, men hvor fokus kommer til at ligge på at skabe så rolige og fleksible rammer for demente som muligt.

 

Vores konkurrenceforslag tager udgangspunkt i denne situation, hvor vi på den ene side tager afsæt i stemninger fra det eksisterende - et komplekst sammensurium af bygningsformer og materialekarakterer -  og giver plads til det grønne og etablerer oplevelsesrige nye forbindelser, rum, åbninger og torve, hvor livet og kommunikationen flyder.

 

Vi foreslår:

- At bygningen skubbes mod vest, så den grønne stiforbindelse langs den nyanlagte vej mod nord åbnes og naturligt trækker områdets grønne karakter mod nord.  Det grønne mødes og samles i BYTORVET, der samtidig er hovedindgangen i det nye plejecenter.

 

- At Plejecenteret åbner sig mod torvet og kobles naturligt med det grønne.

 

- At plejecenteret jorddækkes i nederste plan mod syd, så bygninger integreres i landskabet og der skabes adgang fra boliger direkte til terræn.

 

- At bygningskroppen fremstår enkel, opdelt i mindre enheder(byhuse) og – med henvisning til områdets historie – fremviser en detaljering der sammensætter tegl, beton, og puds og stål i nye kombinationer.

 

Vi fastholder således programmets ønske om et varieret landskab, et levende og åbent hus, der henvender til sig byen og bidrager til fællesskabet. Vi ser huset som områdets dynamo, der skaber de bedste betingelser for den kommende udvikling af Hammel by og Dommerparken.

FAKTA

Opgave : 60 plejeboliger med tilhørende service arealer
Adresse : Dommerparken - Hammel
Bygherre : Favrskov Kommune
Projektstade : Konkurrence
Bruttoareal : 6.774 m²
Anlægssum : 79,5 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name
img.Name