Renovering af BSØ Afd. 3

Disse karakteristiske rødstensejendomme er opført i perioden fra 1948-54 og indeholder i alt 810 boliger.
Den eksisterende tagdækning er udskiftet med nye vingetegl med undertag.
Der er udført nye isolerende facademure på eksisterende gavle og der er monteret trykfast mineraluld afsluttet med Rockwool strukturpuds udenpå eksisterende murværk på mellembygninger.

FAKTA

Opgave : Ny tagdækning, nye efterisolerede gavle og mellembygningsfacader
Adresse : Bjørnø-, Sjællands-, Samsø-, Strynø-, Hjortø-, Drejø- og Lyøgade, 9000 Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : Færdig 1993
Anlægssum : 17 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name