Renovering af BSØ Afd. 3 II

img.Name

Disse 4 bebyggelser er bygget i perioden fra 1948-51.
Opgaven bestod i altanrenovering og facadereparation ved i alt 580 lejligheder.
De eksisterende støbte brystningsmure ved stuepartiet er udvendigt
efterisoleret, og ny regnskærm er tilføjet i præfabrikeret
fiberbetonelement. Indvendigt er stuepartiet efterisoleret.
Murværket er renoveret, og elastiske fuger er fornyet om alle facadeelementer i altanfacaderne.
De eksisterende støbte altaner og brystningsfronte er renset og betonrenoveret.
Der er monteret nye udvendige fronte af præfabrikerede fiberbetonelementer, og nye altanværn er udført i malet og galvaniseret stål.

FAKTA

Opgave : Altanrenovering og facadereparation
Adresse : Bjørnø-, Sjællands-, Samsø-, Strynøgade, 9000 Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Østparken
Projektstade : færdig 1998
Anlægssum : 50 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning