Umanakvej

img.Name

Opgaven bestod i, at indrette glasinddækkede altaner til alle
lejligheder og renovere facaden. Facadernes udtryk var domineret
af gennemgående vandrette altaner i beton. Betonen var
nedslidt og misfarvet.
Eksisterende altaner er fjernet og erstattet af nye, lukkede altaner.
Husenes længde er bevidst nedtonet; i modsætning til det
eksisterende vandrette facadeforløb, er altanerne disponeret i
et rytmisk forløb, der underdeler facaden lodret. Altanerne er
således med til at etablere mindre, overskuelige enheder, som
gør det nemmere for den enkelte beboer at finde sin egen
bolig.
Altanerne udgør et solfyldt og vindbeskyttet opholdsrum det
meste af året. Alle er udført med skydeglas i front og gavl, der
gør det muligt at anvende dem som åben altan i sommerperioden.
Altanerne er udført som byggesystem i aluminium, stål og glas
med en udvendig beklædning af Californisk Redwood.
Facaderne er renoveret og malet.

FAKTA

Opgave : 144 lukkede altaner
Adresse : Umanakvej og Ivigtutvej, 9210 Aalborg
Bygherre : Boligselskabet Vanggården
Projektstade : opført 1997
Bruttoareal : 1152 m²
Anlægssum : 11 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name