Nellemans Have

img.Name

Den overordnede idé er at skabe en totaloplevelse, som er et
alternativ til den etablerede kunstformidling; her tager den besøgende
aktivt del i den skabende proces. Målet er at fremme
interessen for naivismen og stimulere børn og voksne til aktivt
at udforske kunsten og haverne.
Nellemanns Haver rummer en enestående samling af Paradisæbletræer
og tilbyder udsigten over havet. Ved udsigten,
centralt i haverne, placeres Museet.
Museet består af en formation af mindre huse, udlagt så
grundens landskabelige kvaliteter hele tiden forbliver en del af
museumsoplevelsen.
Husene er i ydre grundform og modulering ens, mens oplevelsen
af de indvendige rumforløb – i kraft af individuel bearbejdning
af dagslyset – varierer. Den modulære opbygning gør, at
husene tilpasses individuelt til landskab og beplantning.
Bygningerne hæves over terræn på pælefundamenter og udføres
med konstruktioner i limtræ, udvendig beklædt med tjæret
træ.

FAKTA

Opgave : Museum for naivistisk kunst
Adresse : Langtvedvej, Sæby
Bygherre : Nellemanns Anlæg Aps
Projektstade : konkurrenceprojekt
Bruttoareal : 2250 m²
Anlægssum : 45 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning