Brandevej, Ungdomsboliger

img.Name

Grunden falder svagt mod syd, og udgør en del af det markante
landskabelige træk, hvorpå den østlige del af Aalborg er
placeret. Fra grunden er der udsigt mod syd.
Idéen er at tilføje en bebyggelse, der kan matche områdets
store bygningsvolumener. Bebyggelsen disponeres omkring tre
gårdrum, placeret som forskudte plateauer i landskabet, indbyrdes
forbundet af en adgangsvej. Gårdrummene afgrænses mod
øst og vest af to-etages længehuse. Den lette forskydning af
plateauerne gør, at man fra hvert gårdrum får udsigt.
Husene indrettes som altangangshuse med adgang fra gårdrummet.
Bebyggelsen rummer 24 1½-rums og 36 2-rums
boliger. Facader mod landskabet beklædes med sort pladebeklædning.
Facader mod gårdrummet beklædes med træ.
Som en del af et forsøgsprojekt under Nordic Wood, er
bebyggelsens bærende konstruktioner opført i præfabrikerede,
massive træelementer.

FAKTA

Opgave : 60 ungdomsboliger i massive træelementer
Adresse : Brandevej, Aalborg Ø
Bygherre : Boligselskabet Limfjorden
Projektstade : indviet 2003
Bruttoareal : 2750 m²
Anlægssum : 29,5 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name