HEF Støvring

img.Name

Opgaven var at forme et bygnings- og oplagsområde. Det var et krav, at bygningen skulle markere sig mod motorvejen, mens oplagspladsen skulle skjules.
Med udgangspunkt i, at alt afrømmet jord genanvendes, er grunden modelleret som et landskab. Volde, en fremskudt bakke og en lund af asketræer afgrænser oplagspladsen. Herfra skyder et hus sig frem mod motorvejen. Bygningerne formes som et længehus og en fritstående værkstedsbygning.
Længehuset indeholder oplag, garage, velfærdsrum og mod motorvejen administration. En atriumgård er integreret i længehuset og fungerer som fælles ankomstområde og lydafskærmet uderum. Husene er formet som præcise volumener i aluminium, glas og stål. Mod motorvejen fremstår en udkragende tagflade som firmaets vartegn.

FAKTA

Opgave : Hovedsæde for HEF Energiteknik A/S
Adresse : Juelstrupparken, Støvring
Bygherre : HEF Energiteknik A/S
Projektstade : indviet 2001, udvidet 2008
Bruttoareal : 2400 m²
Anlægssum : 17 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name