Frederikshavn Sygehus

img.Name

Behandlingsbygning, indeholdende:
Ambulatorier, skadestuer, ambulant kirurgi, røntgenafdeling,
operationsafsnit, fysio- og ergoterapiafdeling, træningsbassin og
laboratorier.
Endvidere indeholder projektet en ny forhal, der både forbedrer
forholdene for patienter og de pårørende, og forbedrer
logistikken på hospitalet generelt.
Forhallen er udsmykket og farvesat af kunstneren Poul Winther.

FAKTA

Opgave : Frederikshavn Syhehus
Adresse : Barnfredsvej 83, 9900 Frederikshavn
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : opført 1990-1991
Bruttoareal : 8750 m²
Anlægssum : 127 mio.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name