Hjallerup Kulturhus

img.Name

Hjallerup Kulturhus er resultatet af en arkitektkonkurrence,
der blev vundet af tegnestuen i 1995.
Huset består af et bibliotek og en multisal, en række møderum
til brug for det meget aktive lokale foreningsliv, og en foyér
med café. Foyéren anvendes endvidere til mindre udstillinger.
Huset er placeret mellem byens park og hovedgade. Mod hovedgaden
er anlagt en forplads, hvor en krum arkademur leder
publikum til hovedindgangen.
Huset er bevidst udformet således, at de enkelte funktioner
tydeligt markerer sig såvel udadtil som indadtil. Det hele bindes
sammen af det krumme tag over foyeren, der samtidig formidler
overgangen fra den mindre skala mod byen, til den større
skala mod parken.
Kulturhuset er siden blevet udvidet med en konfirmandstue.

FAKTA

Opgave : Kulturhus
Adresse : Nørre Allé 3, Hjallerup
Bygherre : Dronninglund Kommune, Hjallerup Sparekasses Fond, Hjallerup Borgerforening, Hjallerup Menighedsråd, Hjallerup Samvirke
Projektstade : opført 1996
Bruttoareal : 1139 m²
Anlægssum : 7,7 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name
img.Name