Lindholm Høje museum

img.Name

Lindholm Høje Museet er et arkæologisk museum knyttet til
jernalder og vikingetids gravpladsen Lindholm Høje i nordlig retning for
Aalborg.
Museet var en gave til Aalborg Kommune fra Aalborg Portland
i anledning af virksomhedens 100 års jubilæum i 1989.
Museumsbygningen er delt i en udstillingsdel og en cafédel.
Det sikre at udstillingsdelen indbyder til den ro og fordybelse
der er naturlig på et museum, samtidigt med at cafédelen kan
fungere som selvstændig restauration uden at være til gene for
udstillingsdelen.
Museumbygningen er bevidst udformet således at den forholder
sig arkitektonisk til stedet, landskabet og indholdet på
et funktionelt plan. Den afholder sig fra enhver fortolkning af
vikingetiden – og overlader det til skiftende museumsfolk.
Lindholm Høje museet blev præmieret af Aalborg Kommune i
1990.

FAKTA

Opgave : Opførsel af museum
Adresse : Vendilavej 11, 9440 Nørresundby
Bygherre : Aalborg Portland A/S
Projektstade : indviet 1989
Bruttoareal : 1100 m²
Anlægssum : 8 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name