Patologisk Afdeling, Aalborg

img.Name

Projektet omfatter ombygning af eksisterende faciliteter, tilbygning
samt facaderenovering af eksisterende bygninger.
Bygningen indeholder laboratorie- og kontorfaciliteter for såvel
den daglige servicering af Aalborg Sygehus som for instituttets
forskning.
Tilbygningen blev på grund af de trange pladsforhold udført
som en forhøjelse af den eksisterende bygning. Såvel til– som
ombygning blev foretaget mens instituttet var i drift, med de
specielle hensyn til krav om et sterilt miljø, aktiviteterne i
huset kræver.
Bygningen er en del af Aalborg Sygehus Nord, der for hovedparten
af bygningernes vedkommende opført i et formsprog
der tydeligvis er inspireret af den tidlige modernisme, hvilket
naturligt er fulgt op i den nye bygning.
Tilbygning og facaderenovering er derfor ligeledes tydelige
referencer til denne periode.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning af Patologisk Institut
Adresse : Reberbansgade, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : opført 1998-99
Anlægssum : 15,1 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name