Radiologisk Afdeling, Aalborg

img.Name

Udvidelse af Radiologisk afdeling er dels en ombygning i den
eksisterende afdeling og dels en nybygning ovenpå den eksisterende
behandlingsbygning. Ud af det samlede areal udgør 200
m2 ombygning af modtageforholdene.
I nybygningen er der indrettet betjeningsrum og øvrige birum
til installering af en CT-Scanner og tre MR-Scannere.
Derudover er der indrettet lægekontorer til generelle formål i
ca. 200 m2.
Projektet udføres i totalrådgivning incl. tilsyn og byggeledelse.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning af radiologisk afdeling
Adresse : Hobrovej 18, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : opført 2004-05
Bruttoareal : 1400 m2
Anlægssum : 28 mio. kr. (eksl. apparatur og inventar)
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name