Radiumstationen

img.Name

Byggeriet omfatter en udvidelse af onkologisk afdelings behandlingsafsnit for strålebehandling.
Det nye afsnit er indrettet med faciliteter for 2 acceleratorer, scanner og simulator.
Projektet er udført som et underjordisk anlæg i strålebeskyttede konstruktioner i tilknytning til eksisterende anlæg.
Arbejds- og opholdsarealer tilføres dagslys fra store ovenlys og lysgårde, for at skabe et patientvenligt miljø.
Projektet blev udført i samarbejde med Friis & Moltke. Nordjyllands Amt ønskede dog arkitektfirmaet NORD as

inddraget som projekterende på grund af tegnestuens kompetence på området.

FAKTA

Opgave : Udvidelse af Radiumstationen
Adresse : Hobrovej 18, Aalborg
Bygherre : Nordjyllands Amt
Projektstade : opført 2001
Bruttoareal : 3000 m2
Anlægssum : 28 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning