Sæby Trfikcenter

img.Name

Sæby Trafikcenter Syd er resultatet af en
1. Præmie i en arkitektkonkurrence udskrevet af Sæby Kommune
i 1995.
Projektet omfattede dels planlægning af hele området, der i dag
huser flere erhvervsvirksomheder, og dels en centerbygning
indholdene butik, vejdirektoratets informationscenter nord,
cafeteria, udstilling og hotel.
Selve centerbygningen er placeret på en fremtrædende skråning
over motorvejen, der på denne strækning forløber gennem
en markant ådal. Endvidere optager centerbygningen en
retningsforskel mellem grunden og motorvejsforløbet.
Selve bygningen er opbygget af to stænger, der indeholder alle
servicefunktioner, mens hovedfunktionerne findes i en oval
glasbygning der forbinder de to stænger.
Det at ovalen gennemskæres af de to service stænger gør,
at der opstår naturlige steder hvor hovedfunktioner så som
cafeteria, udstillingsområde og butik kan aflejre sig, uden at de
isoleres hver for sig.
Sæby Trafikcenter Syd blev præmieret for godt og smukt byggeri
af Sæby Kommune i 2001

FAKTA

Opgave : Centerbygning og områdeplan
Adresse : Trafikcenter Sæby Syd 6-7, Sæby
Bygherre : I.M. Stiholt A/S
Projektstade : opført 1999, præmieret 2001, facaderenoveret 2006
Bruttoareal : 2.100 m²
Anlægssum : 17,2 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning