Støberiet

img.Name

Om og tilbygning af et jernstøberi fra 1920´erne til 78 ældre–
og plejeboliger samt fælleshus.
Det var afgørende både at bevare de gamle støberibygninger
som industrihistorisk vidnesbyrd om en vigtig periode i
byens og kvarterets historie – mange af beboerne har i sin tid
arbejdet på støberiet – og samtidigt etablere moderne og
tidsvarende boliger. Den bærende idé er derfor, at opføre et
nyt bolighus inden i de gamle støberihaller. I den arkitektoniske
bearbejdning har det medført, at det tydeligt fremgår hvad der
er nyt og hvad der er gammelt.
Bebyggelsen rummer i alt 57 ældre– og plejeboliger, og 21
boliger for senil demente.

FAKTA

Opgave : Om- og tilbygning af tidligere støberi til ældre- og plejeboliger
Adresse : Henning Smiths vej 3, 9000 Aalborg
Bygherre : T.K.Development A/S
Projektstade : opført 1996
Bruttoareal : 5600 m²
Anlægssum : 41,4 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name