Støvring Musik- og Kulturhus

img.Name

Projektet er et resultat af en 1. Præmie i en arkitektkonkurrence 1997.
Den bærende idé er at give Støvring et markant hus og en markant plads, der kan give Støvrings byplan og kulturliv et centrum at mødes om, og et ansigt udadtil.
Huset skal rumme musikskole, multimedieværksted, café og møderum, samt en multisal til 260 mennesker med mobil auditorieopstilling.
Huset forbinder rådhuset med det eksisterende bibliotek, og vil således få karakter af et medborgerhus.
Der er lagt vægt på at skabe en arkitektur i et nutidigt formsprog, bestående af få enkle og veldefinerede elementer, der fortæller om de funktioner huset indeholder.
Bygningen består af tre hovedelementer: Salen, Foyeren og ”Stangen”.
Foyeren, der har form af et dobbelthøjt rum, spænder mellem biblioteket og rådhuset. Foyeren danner forbindelse mellem elementerne.
Musikskolens lokaler er placeret i ”Stangen” modsat pladsen og har egen indgang, således at musikskolen kan fungere uafhængigt af de øvrige aktiviteter i huset.

FAKTA

Opgave : Opførsel af musik- og kulturhus
Adresse : Støvring
Bygherre : Støvring Kommune
Projektstade : konkurrenceprojekt
Bruttoareal : 1500 m2
Anlægssum : 16 mio. kr.
Pdf – Arkitektrådgivning

img.Name