ARKITEKTRÅDGIVINING
BYGHERRERÅDGIVNING
PROCESERÅDGIVNING

Processtyring - Inspirerende samarbejde sikrer projektets fremdrift

På lige fod med den arkitektoniske kvalitet lægger vi vægt på et godt projektforløb, der inspirerer bygherren og holder processen på sporet. Processtyring handler for os om effektiv styring af tid, økonomi, kvalitet og i høj grad om styring af samarbejdet og beslutningsgange for de implicerede.

 

Hvis man skal have den bedste kvalitet i forhold til økonomi og funktion, kræver det et åbent, fleksibelt og inspirerende samarbejde, hvor der er entydig kommunikation og klar ansvarsfordeling. Vi lægger vægt på tidligt i forløbet at afstemme forventningerne til de ydelser vi skal levere. Projektets fremdrift og samarbejdets retningslinjer bliver efterfølgende fastlagt i en Tids- og procesplan sammen med de økonomiske og kvalitetsmæssige rammer.

 

Vi lægger vægt på at etablere et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima. I praksis gør vi det ved hjælp af fx kick-off arrangementer, som har til formål af at gøre det fælles mål klart og at skabe ejerskab. Vi fører en løbende dialog med bygherren og vore samarbejdspartnere om samarbejde, fremdrift og forventninger i henhold til Tids- og procesplanen.

 

Brugerne er vores vigtigste inspirationskilde

For os opstår gode og funktionelle huse i tæt samspil med brugerne. Vi ser brugernes input som en af de væsentligste inspirationskilder i vores arbejde, og det ejerskab der opstår ved inddragelsen er afgørende for projektets samlede succes.

 

Graden af brugerinddragelse bør nøje kædes sammen med opgavens karakter. Det betyder at brugerinddragelsesprocessen aldrig er den samme, men skal skræddersyes fra projekt til projekt. Vi planlægger brugerinddragelsen i hver projektfase således, at brugernes input på den mest konstruktive og inspirerende måde får indflydelse på projektet.

 

Vi interesserer os for den viden brugerne besidder, særligt i forhold til funktionalitet og til at få dagligdagen til at fungere og vi tilbyder en række værktøjer, der fremelsker deres ønsker og viden på en måde, der kan oversættes til arkitektoniske løsninger. Nedenfor er oplistet eksempler på de værktøjer vi anvender:

  • ”Voteshop” – et beboermotiverende spil
  • Dialogmøder
  • Mental markvandring
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Workshops

NORD FORRETNINGSBETINGELSER