Firmaprofil

Historie – arkitektur fra 1914 til nu

Tegnestuen blev stiftet i 2004, som resultat af en fusion mellem Fich & Bengaard A/S og Arkitekterne Ladegaard & Partnere A/S. Vores lange historie går tilbage til 1914, da Einar Glahn stiftede sin tegnestue, der siden blev til Fich & Bengaard. Det der blev til Ladegaard & Partnere blev etableret af Torben Stockholm i 1958. Ladegaard & Partnere kan føres tilbage til etablering af Torben Stockholms firma i 1958.

 

Fusionen imødekom et stigende behov for specialviden og volumen. Endvidere var de to tegnestuer et godt match, fordi de repræsenterede to stærke specialer, forankret omkring sundhedssektoren og den almene boligsektor. Tilsammen blev vi dobbelt så store, og vi kan tilbyde medarbejdere med højt specialiseret viden om bygherrerådgivning, sygehuse, boliger, kulturhuse, institutioner og skoler.

 

Kompetencer – omdrejningspunkterne er brugerinddragelse, miljø og styring

Vi har de seneste år løst adskillige opgaver for den almene og private boligsektor, for sundheds-, transport-, undervisnings- og kultursektoren, heraf flere med budgetter på over 100 mio. kroner. Opgaverne omfatter både nybyggeri og renovering. Tegnestuen har i en lang årrække udført alle former for bygherrerådgivning for kommuner, boligorganisationer og private bygherrer. I talrige projekter har vi demonstreret store fordele for bygherren ved at kunne tilbyde en løsning, der omfatter såvel arkitektydelser som bygherrerådgivning – samlet i ét hus.

 

Vi arbejder med helheder, og tager i vores opgaveløsning altid afsæt i, hvordan vi med den aktuelle byggesag som virkemiddel kan gavne miljøet og byen, samt give smukke og funktionelle svar på brugernes behov. Vi anser brugernes input som en af de vigtigste inspirationskilder i vores arbejde. Vores omfattende erfaring i brugerinddragelse gør, at vi ofte medvirker med inspirationsoplæg, arrangerer workshops og løbende udvikler metoder, der initierer forandringer og fremmer den gensidige forståelse arkitekter, brugere og bygherre imellem.

 

Vi projekterer, så husene kan stå ude om natten. Vores mangeårige samarbejde med store bygherrer indenfor sundhedsvæsenet og den almene sektor har gjort, at vi er ekstra opmærksomme på de tekniske løsninger, der udvikles under projekteringen. Vi har flere medarbejdere, der arbejder med tilsyn for Byggeskadefonden og med syns- og skønssager. Herfra modtager vi løbende erfaringer med tekniske løsninger til glæde for projekterne.

 

Vores fokus på byggepladserne tager afsæt i LEAN-baserede principper og gennemprøvede værktøjer til styring. Vores mange faste kunder er et godt bevis på, at det virker, at vi sætter en stor ære i at holde projekterne på sporet mht. tid, økonomi og kvalitet.