Organisation

Arkitektfirmaet Nord as er et privatejet og uafhængigt aktieselskab. Firmaet ejes og ledes af Klaus Christensen, administrerende direktør. Bestyrelsen består af Klaus Christensen, Paul Bjerring, Frederik Bengaard og Laurits Brandt Andersen.

 

Vi stræber efter en flad og fleksibel organisation, hvor der er plads til, at man kan udvikle sig på egen hånd og i fællesskab. Vi har et formuleret mål om at sikre trygge arbejdsforhold for medarbejdere, og vi tilstræber at ansætte i længerevarende, faste stillinger.

 

Et stærkt internt team er forudsætningen for at vi kan yde et godt stykke arbejde for vore kunder. Vi sammensætter projektgrupperne på tværs af fagområder og altid efter behov. Arkitektfirmaets medarbejdere har udviklet stærke kompetencer indenfor diverse specialeområder, således kan vi mobilisere kræfter indenfor bygherrerådgivning, sundhedsbyggeri, processtyring, brugerinddragelse, brand eller passivhusbyggeri m.m. efter opgavernes krav og kompleksitet. Typisk består en projektgruppe som minimum af en designansvarlig medarbejder, en projekteringsansvarlig medarbejder samt en ansvarlig for kvalitetssikring og tilsyn. En eller flere medlemmer af ledelsen indgår i hvert projektteam. Teamet styrkes også af, at vi er en blanding af unge og erfarne medarbejdere, der deler erfaring og den nyeste viden med hinanden.