BENGT NIELSEN | ADM. DIREKTØR & BYGNINGSKONSTRUKTØR

Bengt Nielsen
Adm. direktør & Bygherrerådgiver, HDO
bni@nord-as.dk
Mobil: +45 22 97 31 51

Kernekompetencer indenfor bygherrerådgivning, byggeledelse, projektledelse og tilsyn.
Fra sit mangeårige virke indenfor arkitektfaget har Bengt tilegnet sig en stor erfaring med løsning af både komplicerede nybygnings- og renoveringsopgaver og har derudover solid erfaring som bygherrerådgiver for almene boligorganisationer med gennemførelse af større helhedsplaner for renovering af almene boliger med støtte fra Landsbyggefonden. Mange forskelligartede opgaver, som har givet en stor viden og indsigt omkring gennemførelse af bl.a. økonomistyring, skematik og godkendelsesprocedure i relation til myndighedsgodkendelser. Omfattende viden om procesforløb med brugerinddragelses- og byggeprocessen.