DIREKTØRSKIFTE

Direktørskifte hos arkitektfirmaet NORD: Som del af det planlagte generationsskifte hos arkitektfirmaet NORD overdrager mangeårige direktør Klaus Christensen stafetten som administrerende direktør til medejer Bengt Nielsen.

Bengt har været ansat i arkitektfirmaet NORD as siden 2015 og har i dag sit daglige virke med bygherrerådgivning for almene boligforeninger og private bygherrer, som han vil fortsætte med. Bengt indtrådte som partner og medejer i 2019 sammen med tegnestuens kreative chef Marie Vinther, der begge er en del af generationsskiftet.

Klaus fortsætter sit virke i arkitektfirmaet NORD som partner og medejer og vil derfor også fremadrettet have en central rolle hos arkitektfirmaet NORD.

Fremover vil Klaus Christensen som bygherrerådgiver primært fokusere på at servicere udvalgte nøglekunder.

Vi ser frem til at fortsætte den gode udvikling i arkitektfirmaet NORD i vores nye konstellation.