ELLA MARIEHJEMMET – 50 NYE FRIPLEJEBOLIGER

Sammen med A. Enggaard og Mariehjemmene har vi udviklet skitser til et nyt friplejehjem centralt i Nørresundby. Vi foreslår en let forskudt bygningskrop, der mimer forskelligheden i gadebilledet, og tydeliggør husets hovedindgang. Ved forskydningen etableres et naturligt afsæt for at trække ramper og trappe tilbage fra gaden, og skaber en venlig og beskyttet adgang. Her bindes byen sammen med haven via hall’en, der fungerer som samlingsrum i alle bygningens 3 etager. Her placeres centrale funktioner som boligfællesarealer, servicearealer og fælleshusarealer.