FACADE- OG TOTALRENOV. GODKENDT VED BEBOERAFSTEMNING

Den 10. januar 2019 blev en ny helhedsplan for Boligforeningen 1944’s afd. 4 godkendt ved beboerafstemning.

Den nye helhedsplan havde stor opbakning med 89 stemmer for og 5 imod. Den inkluderer energirenovering med efterisolering og skalmuring af facaden, inddækning af altaner, nye vinduer, nye entredøre, nyt indgangsparti og etablering af ventilation i blokkene A-E og F-M, samt totalrenovering af og installation af elevator i blok G.

Projektering forventes påbegyndt primo 2019 i tæt samarbejde med Boligforeningen 1944 og afd. 4.