GRINDSTED SKOLE – TAGRENOVERING

Tagrenovering af lærerbygningen ved Grindsted Skole er godt i gang og snart færdig.
Lærerbygningen har igennem de sidste par måneder gennemgået en tagrenovering med nyt fast undertag af brædder og tagpap, samt at tagdækningen bliver ført tilbage til vingetegl.

De eksisterende tagkviste er udskiftet med nye i samme format og udtryk som de eksisterende.

Under tagrenoveringen kunne der efter demontering af eksisterende tagdækning, konstateres at stort set alt isolering i skråvægge og lofter var endevendt af en eller flere mår, og store arealer af den eksisterende klimaskærm har derved stået uisoleret igennem et uvist antal år. Al eksisterende isolering er derfor blevet udskiftet samt tagkonstruktionen er efterisoleret, ligesom det har været nødvendigt at etablere en ny tæt dampspærre.

Grindsted Skole vurderes at være en af Danmarks ældste skoler, som kan dateres tilbage til 1734.
Lærerbygningen, som får nyt tag, er opført i 1868 og kategoriseret med en bevaringsværdi 3.

AaK Bygninger Aalborg Kommune er bygherre.
Vi har hos arkitektfirmaet NORD as stået for arkitektrådgivningen.
Tømrermester Ole Bæk Pedersen ApS er udførende hovedentreprenør på sagen.