HELENDE ARKITEKTUR

Vi har erfaring med en række ny- og ombygningsprojekter indenfor sundhedsområdet, blandt andet sengebygninger, laboratorier, operationsstuer, strålebunkere m.fl. Vi tager afsæt i helende arkitektur, og vores integrerede designproces sikrer retning og fremdrift i projekter med høj kompleksitet og mange interessenter.

  • Sikker håndtering af opgaver i bygninger i drift.
  • Brugerinddragelse og fokus på arbejdsgange leverer arkitektoniske løsninger, som forbedrer arbejdsforhold og gavner personale og patienter.