PRÆKVALIFICERET: MUSEUMSMAGASIN FOR KBH KOMMUNE

Vi er sammen med Base Erhverv og ingeniørfirmaet Viggo Madsen prækvalificeret til konkurrencen om et nyt kombineret fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns Kommune. Opgaven omfatter en samlet bebyggelse på ca 7.150 m2, der skal rumme basis- og specialmagasiner samt faciliteter til en række administrative, klargøringsmæssige og logistiske funktioner.

Vi har tidligere tegnet en kombineret magasinbygning for Aalborg Kommune, der rummer arkivalier fra Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten.