KONSTRUKTØRPRAKTIKANT I EFTERÅRET

Velkommen til vores nye bygningskonstruktørpraktikant Mikkel Rueskov Baandhagen.
Mikkel er studerende på UCN i Aalborg, og skal være i praktik hos NORD frem til medio jan. 2022.
Mikkel kommer til at indgå i vores projekteringsteam, der bl.a. lige har taget hul på et større højhusbyggeri.
Her ud over er det planen, at Mikkel kommer til at deltage i vores store registreringsopgave for Landsbyggefonden.