PATRICK JØRGENSEN | ARKITEKTPRAKTIKANT

Patrick Jørgensen
Arkitektpraktikant
paj@nord-as.dk
Telefon: +45 99 35 20 00

Patrick kommer fra masterforløb på Arkitektur & Design og vil bidrage til skitsering, konceptudvikling og forefaldende arbejder/medhjælp på igangværende og nye projekter inden for arkitektur og design.