REJSEGILDE – RUM FOR SAMSKABELSE

Vi har i dag afholdt rejsegilde på 52 nye plejeboliger på Forchhammersvej i Aalborg. Rådmand Thomas Krarup pegede i sin tale på, at projektet er et af de første, hvor den kommunale fokus på vigtigheden af SAMSKABELSE – ved selvhjælp at udvikle ny velfærd – er tænkt ind i konceptet. Bebyggelsens indre ankomst – og gårdrum bliver således centralt og symbolsk og giver plads til aktivitet og udfoldelse, samtidig med at det kobler det offentlige med det private og formidler overgangen fra det nye til det gamle.