RUGHAVEN/HØRHAVEN – DET GODE EKSEMPEL

Arkitektfirmaet NORD fremhæves som det gode eksempel ved efterisolering af gavle i byggeskadefondens årsberetning for 2018. I beretningen beskrives gavlisoleringen udført som murværk som en holdbar løsning, der giver både bedre drift og totaløkonomi sammenlignet med puds på isolering. Gavlisoleringen i tegl fremhæves yderligere som en smuk løsning, der i sin arkitektoniske fremtoning og udformning er i harmoni med bebyggelsen.

Bygherre: Vivabolig

Den fulde beretning fra BYGGESKADEFONDEN kan ses her:  https://www.bsf.dk/media/1818/beretning-2018.pdf