ARKITEKTFIRMAET NORD A/S HAR UDVIDET EJERKREDSEN

TEGNESTUEN HAR UDVIDET EJERKREDSEN

Vi har arbejdet på udvidelsen af partnerkredsen igennem en længere periode og det er derfor med stor glæde og tilfredshed vi nu kan melde ud at ejerkredsen nu består af Klaus Christensen, Bengt Nielsen og Marie M. Vinther. Udvidelsen er med til at styrke vores organisation, så vi også fremadrettet kan hjælpe vores kunder sikkert i mål med deres byggeprojekter og sikrer samtidig et løbende generationsskifte.

Marie er firmaets kreative chef, designprofil og forretningsudvikler og lægger den arkitektoniske linje, samt står for tegnestuens markedsbearbejdning. Hun er 37 år og uddannet arkitekt MSc fra Aalborg Universitet og er efterfølgede også DGNB uddannet, samt certificeret passivhusdesigner. I de sidste 10 år har Marie arbejdet med bæredygtig arkitektur i alle skala fra helhedsplaner, skolebyggerier, daginstitutioner, ældrecentre, boligbyggerier og villaer. Marie vil dermed være med til at videreføre tegnestuens stolte arkitektoniske linje, der nu tilføres bæredygtige tiltag.

Bengt er 37 år og uddannet bygningskonstruktør i Aalborg, og har suppleret med en HD-O fra Aalborg Universitet. Bengt har igennem de sidste 14 år arbejde med byggeledelse og bygherrerådgivning og kommer også med erfaringer fra både entreprenør branchen og den almene boligsektor, hvor Bengt har arbejdet som driftschef. Bengt har sit primære fokus på bygherrerådgivning i forbindelse med støttet byggeri. Inden for det felt kan Bengt assistere almene boligorganisationer med både store og små helhedsplaner og byggeprojekter.

Organisatorisk vil Klaus forsat være tegnestuens direktør. Klaus´ primære fokus på kvalitet i byggeriet, der understreges af hans hverv som syn & skønsmand og voldsgiftsdommer, er også fremadrettet garant for at tegnestuen leverer kvalitetsbyggerier. Foruden Klaus består ledelsesgruppen af Bengt, Marie og Søren Brinkman, der også fortsat vil have en central rolle på tegnestuen.