VEDLIGEHOLD AF DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE

Hos arkitektfirmaet NORD A/S er vi meget stolte over, at vi har vundet yderlig tre delaftaler i Landsbyggefondens etape II udbud af bygningsgranskning.

Sammen med de to delaftaler vi allerede arbejder på for Landsbyggefonden, så skal arkitektfirmaet NORD A/S over de næste par år varetage granskning og energimærkning af næste 50.000 almene boliger i Nordjylland for Landsbyggefonden.

Med granskningen skal arkitektfirmaet NORD A/S hjælpe de almene boligforeninger med en objektiv vurdering af afdelingernes bygningsmæssige vedligeholdelsestand og de forventede omkostninger på de kommende års vedligeholdelsesarbejder.

Tak til Landsbyggefonden for tilliden, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Landsbyggefonden og alle de berørte almene boligforeninger.

Hvis I som bygherre, almen, privat eller offentlig, har behov for hjælp til fremtidssikring af jeres ejendomsportefølje, så er I velkommen til at kontakte Bengt Nielsen på 22 97 31 51 eller bni@nord-as.dk for at høre mere om hvordan arkitektfirmaet NORD kan hjælpe jer.

Læs artiklen fra Licitationen om udbuddet her