VELKOMMEN TIL VORES NYE ARKITEKT

Stort velkommen til Lars Tønnes, der er tegnestuens nye kreative formgiver.

Lars er uddannet arkitekt cand. polyt. fra Aalborg Universitet i 2015 og har de efterfølgende år arbejdet som skitserende arkitekt hos en tegnestue i Brønderslev. Han skal indgå som en del af tegnestuens kreative team, hvor han som arkitekt og projektleder, vil være medvirkende til at understøtte og videreudvikle arkitektfirmaet NORDs arkitektoniske profil.

Lars er allerede godt i gang med et nyt spændende bæredygtigt projekt, et domicil og erhvervsbyggeri i lokalområdet, hvor der er store grønne ambitioner.

Et varmt velkommen til Lars.
Lars kan kontaktes på: ltk@nord-as.dk, 2926 4246.