VELKOMMEN TIL VORES NYE MEDARBEJDER

Brian Brandt er i april måned tiltrådt en stilling i Arkitektfirmaet NORDs tilsyns- og byggeledelsesafdeling.
De primære opgaver Brian skal varetage, bliver derfor også ude på igangværende byggepladser.
Her skal Brian med sin store erfaring tilse, at bygherres og vores intentioner efterleves i udførelsesfasen.
Brians erfaring har han tilegnet sig gennem sine tidligere ansættelser på større byggerier i det nordjyske.
Vi byder Brian velkommen.