VISSEGÅRD – AFLEVERET

Vi har netop haft aflevering på Vissegård, en bygning, der tidligere har været brugt som dagtilbud. Stedet skal i fremtiden bruges til døgninstitution, for Aalborg kommune, center for sociale indsatser – Voksenbøgen. I forbindelse med ombygning har vi etableret 4 boliger med eget køkken og bad.

Vi takker for samarbejdet og ønsker de nye beboere og personale tillykke med de nye flotte lokaliteter.