NyhederOnepage

BYGNINGSKONSTRUKTØRER SØGES | 18.11.2021

VELKOMMEN TIL VORES NYE BYGNINGSKONSTRUKTØR | 02.11.2021Arkitektfirmaet NORD as har den 1. november 2021 budt Martin Krarup Andersen velkommen på tegnestuen.
Martin er uddannet på UCN, Aalborg, og har det sidste halve år høstet erfaring hos et byggefirma i det nordjyske.
Nu skal Martin så indgå i vores teams, og vi ser frem til, at han med sine stærke IT-kompetencer, vil være med til at løfte vores projekter igennem på bedste vis.


VELKOMMEN TIL VORES NYE ARKITEKT | 18.10.2021Vi har fornøjelsen at byde vores nye arkitekt, Christoffer, velkommen!
Christoffer har en Master fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet og skal indgå i tegnestuens kreative team de næste 8 uger.
Han kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for skitsering, visualisering, grafiske præsentationer, konkurrencer m.v.


DIREKTØRSKIFTE | 08.10.2021Direktørskifte hos arkitektfirmaet NORD: Som del af det planlagte generationsskifte hos arkitektfirmaet NORD overdrager mangeårige direktør Klaus Christensen stafetten som administrerende direktør til medejer Bengt Nielsen.

Bengt har været ansat i arkitektfirmaet NORD as siden 2015 og har i dag sit daglige virke med bygherrerådgivning for almene boligforeninger og private bygherrer, som han vil fortsætte med. Bengt indtrådte som partner og medejer i 2019 sammen med tegnestuens kreative chef Marie Vinther, der begge er en del af generationsskiftet.

Klaus fortsætter sit virke i arkitektfirmaet NORD som partner og medejer og vil derfor også fremadrettet have en central rolle hos arkitektfirmaet NORD.

Fremover vil Klaus Christensen som bygherrerådgiver primært fokusere på at servicere udvalgte nøglekunder.

Vi ser frem til at fortsætte den gode udvikling i arkitektfirmaet NORD i vores nye konstellation.


VELKOMMEN TIL VORES NYE MEDARBEJDER | 05.10.2021Maria Hammer Johansen er den 1. oktober 2021 tiltrådt en funktionsbaseret stilling i Arkitektfirmaet NORD.
Her kommer hun til at være en del af vores team, der for Landsbyggefonden står for registrering af den almennyttige boligmasse.
Maria er uddannet Bygningskonstruktør, og vi er glade for at kunne udnytte Marias erfaring, og systematiske tilgang til opgaven.
Vi byder Maria Hammer Johansen velkommen på tegnestuen.


JOBOPSLAG | 28.09.2021Arkitektfirmaet NORD har gang i en større registrering af den almennyttige boligmasse.
Samtidig projekteres der på en række større byggeprojekter, og flere er på vej. Derfor søger vi bredt og ser frem til at finde vores nye kollega, som kan bidrage til at fastholde vores positive udviklingen i firmaet.

Se stillingsopslag her


NORD SEMINAR | 24.09.2021Vi har i dag afholdt internt seminardag, hvor vi med glæde kunne konstatere vi har budt velkommen til 8 nye medarbejdere i løbet af året. Vi vækster og kan se frem til endnu flere spændende opgaver i 4. kvartal også, indenfor både renovering og nybyggeri.

Til vores seminardag kom Jesper Christensen fra Redmark – Vi står til regnskab med gode input om den gode “salgskultur”, der hos os betyder god solid, kompetent rådgivning og input om hvordan vi fastholder vores gode arbejdsmiljø.

Tak til alle hos arkitektfirmaet NORD as for et godt engagement fra alle. Og tak til Paul Bjerring og Laurits Brandt Andersen for deltagelse som bestyrelsesmedlemmer.

Vi ser frem til at tage hul på et nyt spændende kvartal.


KONSTRUKTØRPRAKTIKANT I EFTERÅRET | 03.09.2021Velkommen til vores nye bygningskonstruktørpraktikant Mikkel Rueskov Baandhagen.
Mikkel er studerende på UCN i Aalborg, og skal være i praktik hos NORD frem til medio jan. 2022.
Mikkel kommer til at indgå i vores projekteringsteam, der bl.a. lige har taget hul på et større højhusbyggeri.
Her ud over er det planen, at Mikkel kommer til at deltage i vores store registreringsopgave for Landsbyggefonden.


30 ÅRS JUBILÆUM | 01.09.2021I dag er en mærkedag. Arkitektfirmaet NORDs direktør Klaus Christensen har i dag 30 års jubilæum som indehaver af tegnestuen arkitektfirmaet NORD as.

Et ejerskab, der tog sin begyndelse som medindehaver af Arkitektfirmaet Høirup og Ladegaard K/S / Ladegaard &  Partnere AS i 1991. I 2004 opkøbte tegnestuen arkitektfirmaet Fich & Bengaard og efter fusionen ændrede tegnestuen navn til arkitektfirmaet NORD as.

Jubilæet blev fejret som et surprise arrangement på tegnestuen med smørrebrød, taler, bobler og ikke mindst Othello lagkager, så madpakken kom ikke i spil i dag.

Vi håber på- og ser frem til mange flere gode år sammen med Klaus hos arkitektfirmaet NORD.

STORT TILLYKKE!


VELKOMMEN TIL VORES NYE ARKITEKT PRAKTIKANT | 16.08.2021Vi har fornøjelsen at byde vores nye arkitekt praktikant, Sofie Kirstine Elkjær Pedersen, velkommen!

Sofie har en Bachelor fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet og skal indgå i tegnestuens kreative team de næste 5 måneder. Hun kommer til at beskæftige sig med opgaver inden for skitsering, visualisering, grafiske præsentationer, konkurrencer m.v.


NY BYGNINGSKONSTRUKTØR ER BUDT VELKOMMEN | 10.08.2021Anders Høngaard er fra den 9. august 2021 ansat som bygningskonstruktør hos Arkitektfirmaet NORD as.
Anders kommer med 4 års erfaring fra nordjyske byggefirmaer, og skal indgå i de teams, der pt. har travlt med projektering af de mange sager, der ligger i ordrebogen.
Vi er glade for, at Anders kan bidrag med erfaring fra både sin tømreruddannelse og sit virke som bygningskonstruktør, hvor vi bl.a. vil få glæde af hans gode IT-kompetencer.


VELKOMMEN TILBAGE TIL VORES TIDLIGERE PRAKTIKANT | 09.08.2021Arkitektfirmaet NORD as er glade for atter at kunne byde velkommen til Jonas Robenhagen Hjørne, der var i praktik på tegnestuen i efteråret 2020.
Vi kender Jonas som en struktureret bygningskonstruktør med stærke IT-kompetencer, og vi er glade for, at Jonas atter skal indgår i vores projekteringsafdeling.
Jonas er startet den 9. august, og indgår allerede i løsning af de mange opgaver, vi har på tegnestuen i øjeblikket.


VELKOMMEN TIL VORES NYE BYGNINGSKONSTRUKTØR | 08.07.2021Arkitektfirmaet NORD as har budt Jesper Bech Kjeldsen velkommen. Jesper er bygningskonstruktør og skal fra den 1. juli 2021 fungere som projekt- og projekteringsleder på igangværende sager.

Jesper kommer fra en stilling som projektleder ved Norconsult, og har tidligere stor erfaring inden for byggebranchen. Med stor kenskab til mange af byggeriets parter og med sin teoretiske- og praktiske baggrund inden for projekt-, projektering- og byggeledelse, tilsyn samt DGNB, vil Jesper komme til at bidrage positivt til NORDs målsætninger omkring bæredygtigt og energirigtigt byggeri.


VI BYDER NY BYGNINGSKONSTRUKTØR VELKOMMEN | 03.06.2021Anders Berg Johannessen er den 1. juni startet hos Arkitektfirmaet NORD as, og skal i første omgang indgå i vores team, der er i gang med Landsbyggefondens registrering af den almennyttige bygningsmasse.

Anders kommer fra en stilling som projektleder hos Spæncom, og vi ser frem til at trække på Anders´ erfaringer, både i forbindelse med ovennævnte sag, samt på fremtidige projekteringsopgaver.


VELKOMMEN TIL ENDNU EN MEDARBEJDER | 28.04.2021Efter at Arkitektfirmaet NORD as har vundet 2 puljer af Landsbyggefondens registrering af den almennyttige bygningsmasse, har vi den 26. april budt Asger Jarl Skriver velkommen, som led i bemandingen af dette store arbejde.
Asger er nyuddannet bygningskonstruktør fra VIA i Aarhus, og skal indgå i det team, der i løbet af det næste år, skal løfte opgaven.


ARTIKEL I BØRSEN – BYGGERI | 27.04.2021BÆREDYGTIGHED OG DEN GRØNNE OMSTILLING og ikke mindst RENOVERINGER har et stort fokus hos arkitektfirmaet NORD.

Vi er derfor glade for, at Partner og arkitekt Marie Vinther er blevet citeret i en artikel i dagens BØRSEN – BYGGERI om netop arkitektbranchens centrale rolle i den grønne omstilling af byggebranchen, der understøttes af den nye undersøgelse gennemført af Dansk Arkitektpanel.

I artiklen udtaler Marie blandt andet: Vi ser nu “tendens til, at der bliver sat fokus på udbedringer af den eksisterende bygningsmasse. Det gælder i særdeleshed inden for det of­fentlige og almene område, hvor der til stadighed kommer mere fokus på at opkvalificere og fremtidssikre den ek­sisterende bygningsmasse, der samti­dig skal sikre en god drift og minimal vedligeholdelse. Ligesom energirenove­ringer og øvrige bæredygtige tiltag er med til at fremtidssikre bygningerne i den grønne omstilling”.

I kan læse hele artiklen her.

Vi har i øjeblikket fuld gang i mange spændende renoveringsprojekter, samt nye bæredygtige projekter. Heriblandt udviklingen af en ny bæredygtig bydel, hvor CO2 neutrale tiltag, FNs verdensmål og fællesskaber er nøgleordene. Vi er også i gang med en nyt bæredygtigt domicil, hvor minimalistisk arkitektur, grønne tiltag og samspil med natur og omgivelser er i centrum.


VELKOMMEN TIL VORES NYE MEDARBEJDER | 20.04.2021Brian Brandt er i april måned tiltrådt en stilling i Arkitektfirmaet NORDs tilsyns- og byggeledelsesafdeling.
De primære opgaver Brian skal varetage, bliver derfor også ude på igangværende byggepladser.
Her skal Brian med sin store erfaring tilse, at bygherres og vores intentioner efterleves i udførelsesfasen.
Brians erfaring har han tilegnet sig gennem sine tidligere ansættelser på større byggerier i det nordjyske.
Vi byder Brian velkommen.


PRÆKVALIFICERET X 2 | 16.03.2021Vi kan med glæde meddele vi netop er blevet prækvalificeret til at afgive bud på opgaven, der omfatter totalrådgivning (arkitekt-, ingeniør-, og landskabsarkitektydelser) i forbindelse med renoveringen af Plus Boligs afd. 1025 på Riishøjsvej, sammen med Sweco og LYTT.

Afd. 1025 består af i alt 114 lejemål fordelt på 6 blokke og 16 rækkehuse i 1 og 2 plan. Plus Bolig ønsker at renoverer og forny bebyggelsen på Riishøjsvej med henblik på at fastholde nuværende beboere i afdelinger, samt fortsat at kunne tiltrække nye beboere og vedblive at være en attraktiv afdeling for byens beboere.

Yderligere blev tegnestuen i samarbejde med totalrådgiver Brix & Kamp, samt By+Land prækvalificeret til at afgive bud på opgaven, der omfatter totalrådgivningsudbud vedr. realisering af helhedsplan for renovering af Afdeling 1 og nyetablering af afd. 2 i Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874. Afdelingen består af 6 bygningsafsnit opført fra 1905 til 2007 og består samlet af 153 boliger i varierende byggeri.

Prækvalificeringerne bevidner vi som tegnestue har solide erfaringer og kompetencer indenfor helhedsplaner og renoveringer for almene bolig foreninger.
Vi ser frem til at afgive bud til Plus bolig.


RUTINERET PROJEKTERINGSLEDER SØGES | 04.03.2021RUTINERET PROJEKTERINGSLEDER SØGES TIL PROJEKTSTYRING & PROJEKTERING

Er du den røde tråd i et projektforløb, hvor du med overblik styrer et projekt sikkert i land? Og søger du nye faglige udfordringer i et tværfagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold, så kunne det være netop dig vi søger.

Arkitektfirmaet NORD har flere større projekter i gang, og flere spændende projekter i pipelinen, og søger derfor en alsidig og erfaren projekteringsleder.

DINE ARBEJDSOMRÅDER BLIVER OVERORDNET

•Projekteringsledelse
•Projektering i Revit og evt. Autocad
•Bygherrekontakt

Afhængig af erfaring og interesser, vil eksempelvis bæredygtighed og IKT-ledelse kunne indgå som en naturlig del af ansættelsen. Har du andre interesseområder er vi selvfølgelig også interesseret i at høre om disse, og bakker gerne op om din personlige udvikling. Vi tilbyder i den forbindelse, at vi sammen får lagt en strategi for bl.a. efteruddannelse og kompetenceudvik-ling.

VI TILBYDER…

Se hele jobannoncen her


GRINDSTED SKOLE – TAGRENOVERING | 17.02.2021Tagrenovering af lærerbygningen ved Grindsted Skole er godt i gang og snart færdig.
Lærerbygningen har igennem de sidste par måneder gennemgået en tagrenovering med nyt fast undertag af brædder og tagpap, samt at tagdækningen bliver ført tilbage til vingetegl.

De eksisterende tagkviste er udskiftet med nye i samme format og udtryk som de eksisterende.

Under tagrenoveringen kunne der efter demontering af eksisterende tagdækning, konstateres at stort set alt isolering i skråvægge og lofter var endevendt af en eller flere mår, og store arealer af den eksisterende klimaskærm har derved stået uisoleret igennem et uvist antal år. Al eksisterende isolering er derfor blevet udskiftet samt tagkonstruktionen er efterisoleret, ligesom det har været nødvendigt at etablere en ny tæt dampspærre.

Grindsted Skole vurderes at være en af Danmarks ældste skoler, som kan dateres tilbage til 1734.
Lærerbygningen, som får nyt tag, er opført i 1868 og kategoriseret med en bevaringsværdi 3.

AaK Bygninger Aalborg Kommune er bygherre.
Vi har hos arkitektfirmaet NORD as stået for arkitektrådgivningen.
Tømrermester Ole Bæk Pedersen ApS er udførende hovedentreprenør på sagen.


ULLA FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM | 07.01.2021I dag er en festdag. Ulla fejrer 40 års jubilæum.
Ikke mange kan sige, at de er uddannet og har arbejdet i samme firma i 40 år. Ulla Brix Nissen er en af de få og det er vi hos arkitektfirmaet NORD både glade for og stolte af.

Ulla startede 7. januar 1981 som elev i mesterlære som Teknisk Tegner i det, der dengang hed arkitektfirmaet Torben Stokholm.

Hun har gennem årene haft evnen og lysten til at følge med tiden, og de arbejdsmetodikker, der kontinuerligt ændrer sig. I starten med præcise blyants- og tuschtegninger, for slet ikke at tale om sirlige og flotte akvareltegninger, og til nu med 3D-modelleringer.

Ulla har gennem alle årene været en central placeret loyal medarbejde. Ullas evne til at systematisere, arkivere og udfærdige manualer til senere brug, har igen og igen gennem årene været til stor glæde og gavn for firmaet.

Gennem alle årene har Ulla været en del af firmaets smilende modtagelse, til glæde for firmaets gæster såvel som internt, og netop denne tilgang til hendes omgivelser, har gjort Ulla til en meget vellidt kollega.

Stort tillykke Ulla og tak for indsatsen. Den er værdsat!


HUSET I HASSERIS – ENERGIRENOVERING | 25.11.2020Håndværkerne er nu i gang på Huset i Hasserisgade, og vi kan bag totaloverdækningen begynde at se masser af aktivitet. Eksisterende tagdækning er nu fjernet og der er klar til at tømrerne kan komme i gang med opretning af den eksisterende og ny tagdækning. Huset får i forbindelse med renoveringen nyt fast undertag samtidig med, at der rettes op på tidligere svigt og skader.

Igennem de næste måneder vil Huset gennemgå en generøs renovering af tage, udskiftning af vinduer- og døre, samt en renovering af de tekniske installationer.

Aak Bygninger Aalborg Kommune er bygherre.

TL BYG A/S er udførende entreprenør på bygningsentreprisen, mens Bravida står for udskiftning og renovering af de tekniske installationer.

Vi har hos arkitektfirmaet NORD as stået for arkitektrådgivning, med Brix & Kamp A/S som ingeniør på sagen.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om energirenovering.


VELKOMMEN TIL ENDNU EN MEDARBEJDER | 06.11.2020ARKITEKTFIRMAET NORD AS har budt ANETTE KOUST KARLSEN velkommen. Anette er bygningskonstruktør og skal fra den 2. november 2020 fungere som projekt- og projekteringsleder på igangværende sager.

Anette kommer fra en stilling som byggesagsbehandler ved Aalborg Kommune, og har tidligere stor erfaring fra arkitektbranchen. Som DGNB-konsulent vil Anette komme til at bidrage positivt til NORDs målsætninger omkring bæredygtigt og energirigtigt byggeri.


BYGNINGSKONSTRUKTØR TIL PROJEKTERING & TILSYN SØGES | 12.10.2020Vi har stadig mange spændende opgaver i gang og søger derfor en erfaren bygningskonstruktør til projektering og tilsyn.
For yderligere information kontakt Søren Brinkmann 99352004 / sb@nord-as.dk

Se annoncen her


VELKOMMEN TIL VORES NYE KONSTRUKTØR | 22.09.2020Arkitektfirmaet NORD as har pr. den 21. september 2020 ansat Thomas Hedevang, som forstærkning til vores projekteringsafdeling.

Thomas´ primære rolle vil som bygningskonstruktør blive, at sikre et forsat højt byggeteknisk niveau på de udbudsprojekter der udsendes fra NORD.

Her ud over kan Thomas bidrage med koblingen mellem tegneværktøjer, projekt og proces i kraft af hans IT-kundskaber.


REJSEGILDE I SKØRPING | 08.09.2020Vi deltog i dag i et fint rejsegilde i Skørping på boligbyggeriet på Gl. Skørpingvej, der består af både etageboliger og rækkehuse i naturskønne omgivelser med Vivabolig som bygherre.

Boligbebyggelsen opføres af totalentreprenør M. Thomsen Støtt A/S med Akademiingeniør Svend Poulsen A/S som ingeniør, ARKPLAN som landskabsarkitekter og arkitektfirmaet NORD as som arkitekter på opgaven.

Vi ser frem til at følge den videre byggeproces og fortsætte det gode samarbejde!


KONSTRUKTØRPRAKTIKANT I EFTERÅRET | 19.08.2020Vi byder denne gang velkommen til Jonas Robenhagen Hjørne, der læser på UCN, Aalborg.

Jonas skal frem til slutningen af januar deltage i tegnestuens travle hverdag, hvor han primært kommer til at deltage i den igangværende projektering.

Men der bliver også mulighed for at kommer ud på et par af de byggepladser, hvor vi har tilsyn og byggeledelse i øjeblikket.

Vi er sikre på at Jonas vil bidrage positivt, med både sin tekniske viden, samt sine sociale kompetencer.


NYE LOKALER I HUSET I HASSERIS | 06.08.2020Vi er i tæt samarbejde med Aak Bygninger Aalborg Kommune, HUSET og KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) i gang med etablering af nye lydstudie- og indspilningsfaciliteter i HUSET i Hasserisgade.

Vi har gennem processen været meget dedikeret til, at få skabt så gode lydisoleringsegenskaber som muligt, såvel som et godt afsæt for en efterfølgende individuel tilpasning og regulering af lokalernes rumakustisk.

Vi ser rigtig meget frem til at lokalerne står klar til brug, så vi kan se (og høre) det færdige resultat.

Arkitektfirmaet NORD er arkitektrådgiver på projektet og har i samarbejde med AB studiedesign stået for løsningen af de lydisolerede rum.

Brix & Kamp A/S står for ingeniørrådgivning på de tekniske installationer.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om etablering af øvelokaler eller lydisolerede rum.


UPCYCLING ORANGERI | 30.06.2020UPCYCLING ORANGERI; et cirkulært byggekoncept, som er udviklet af arkitektfirmaet NORD as, Frandsen & Søndergaard K/S, Titan Nedbrydning A/S og med Plus Bolig som pioner og bygherre. Til opførelse af orangeriet genbruges byggematerialer fra Nordjyske nedrivninger. Materialerne er selvfølgelig screenet for miljøskadelige stoffer.

UPCYCLING ORANGERI er det første af sin slags; en prototype, som vil kunne bygges fremover, hvor fællesarealers samlende egenskaber spiller en vigtig rolle for den sociale bæredygtighed. Konceptet skal danne grundlag for en erfarings- og videns opsamling ved genbrug af byggematerialer, som stadig er i sin spæde opstart. Og det er ikke uden udfordringer at kombinere genbrugs byggematerialer og BR18.

Vi afholdte derfor i onsdags en workshop med Aalborg Kommune for at drøfte, hvilke muligheder og udfordringer, der skal løses ved opførelsen af et cirkulært orangeri i genbrugsmaterialer.

Tak til alle involverede parter: Aalborg Kommune, Anders Dragsted fra dbi, Lars Thøgersen fra Næste, Gustav Gansted, Morten Bandholm Vinde fra Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og Tine Steen Larsen fra AAU og alle parter i partnerskabet.

 


SØREN 60 ÅR & SOMMERUDFLUGT | 29.06.2020Selvom vi alle har travlt her op til sommerferien, tog hele tegnestuen fredag eftermiddag på en fællestur ud i det fri, for at prøve kræfter med golf, hvor vi alle er nybegyndere.

Vi fejrede samtidig også Søren Brinkmann, der sidste mandag fik rundet et skarpt hjørne.

Stor tak til Sebber Kloster Golf Klub for en hyggelig eftermiddag og for at lægge baner til. Også en tak til Kristian Jeppesen for introduktion og kyndig vejledning af sådan en flok nybegyndere som os.

En hyggelig og VARM eftermiddag, der blev sluttet af på bedste vis på Egholm.

Hjertelig TILLYKKE til Søren og på snarlig god ferie ude i sommerlandet!


3 X KVALITETSBYGGERIER I BSF’S GUIDES | 17.06.2020Arkitektfirmaet NORD er repræsenteret med 3 almene bebyggelser blandt de gode eksempler på kvalitet i byggeriet i Byggeskadefondens 2020 guide bøger, der omhandler både nybyggeri og renovering.

Det er vi meget stolte af, da bøgerne sammenfatter gode eksempler på almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter.

Vi er herved er repræsenteret indenfor nogle af tegnestuens primære fokusområder, der omfatter en kombination af BOLIGBYGGERI, ARKITEKTUR & BYGGETEKNIK, så vi sikrer arkitektonisk kvalitet i synergi med byggeteknisk kvalitet.

De 3 almene bebyggelser er:
RYESGADE i Aalborg i guiden KVALITET VED NYT BOLIG BYGGERI, samt RUGHAVEN/HØRHAVEN og LILLE TINGBAKKE i guiden KVALITET VED BYGNINGSRENOVERING.

Ønsker du at vide mere, så se nærmere på links nedenfor eller kontakt endelig tegnestuen, hvis du ønsker rådgivning på konkrete projekter.


BYGGESTART AF NYBYGGERI I SKØRPING | 08.06.2020Byggeriet af 19 nye almene familieboliger i Skørping på Gammel Skørpingvej 35 er påbegyndt og de vil forventeligt stå klar til indflytning medio 2021.
De 19 lejeboliger placeres på en tidligere gammel parcelhusgrund og kommer til at bestå af fire rækkehus lejligheder, samt 15 fire værelses lejligheder placeret i et mindre etagehus i 3. etager.
Vivabolig er bygherre på projektet, der udføres i samarbejde med totalentreprenør M. Thomsen Støtt A/S, ingeniør Adademiingeniør Svend Poulsen A/S og landskabsarkitekt ARKPLAN.

Se mere her


VELKOMMEN TIL VORES NYE MEDARBEJDER | 19.05.2020ARKITEKTFIRMAET NORD AS har ansat Lars Vestergaard Frandsen. Lars er 26 år, uddannet bygningskonstruktør fra VIA University College, Aarhus, med 6 års tømrererfaring som ballast. Her ud over har Lars Arbejdsmiljøuddannelsen, kursus i Tværfaglig Bygningsrenovering, og har stor interesse i tilgængelighedsudfordringer. Lars er ansat til primært at indgå i projekteringsafdelingen, men vil også komme til at have opgaver i tilsynsafdelingen.


DGNB GULD TIL ZLEEP HOTEL I SKEJBY | 27.02.2020Vi er hos arkitektfirmaet NORD stolte af, at vi nu officielt, har endnu et projekt certificeret med DGNB guld. Zleep Hotel i Skejby er det første hotel i Danmark med DGNB guld certifikat.

Tak for samarbejdet NCC og Hamiconsult a/s, Rådgivendende ingeniører.

Arkitektfirmaet NORD har på projektet stået for arkitektrådgivningen.

Læs mere om projektet her 


PRÆKVALIFICERET | 10.01.2020Arkitektfirmaet NORD starter året ud med en god nyhed, idet vi er blevet prækvalificeret til at afgive bud i samarbejde med totalentreprenør M. Thomsen Støtt A/S og Viborg Ingeniørerne A/S vedrørende opførelsen af Klokkeklyngen etape 1 og 2 for Aars boligforening.


RIGTIG GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR | 12.12.2019RIGTIG GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR ønsker vi her fra Arkitektfirmaet NORD.

Vi vil gerne sige tak for samarbejdet i 2019 og glæder os til at komme i gang med det nye år, der byder på nye spændende opgaver og hvor vi håber, vi kan fortsætte vores gode samarbejde.

På gensyn i 2020!


AFLEVERING VIVABOLIG AFD. 7 | 26.11.2019137 almennyttige familieboliger på Peter Freuchens Vej kan gå vinteren i møde mere bæredygtigt med nye døre- og vinduer, efterisoleret brystningsvægge, nye radiatorer og entredøre.

Beboerne vil fremover forventeligt kunne spare på varmen, få et bedre indeklima og samtidig nyde det flotte visuelle resultat.

Samarbejdspartnere: Vivabolig (Bygherre), Toppenberg H.O.K (Hovedentreprenør)


TILDELT RAMMEAFTALE | 04.11.2019Det er med stor glæde vi nu kan offentliggøre, at vi i samarbejde med Brix & Kamp A/S har fået tildelt rammeaftalen vedrørende ” Bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn” rangeret som nr. 1 i Nordjylland og nr. 2 i Vestjylland og er dermed repræsenteret i 2 af de 3 hovedområder rammeaftalen er inddelt efter.

Rammeaftalen, der har til formål at sikre Forsvarsministeriets myndighedsområdes behov for bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn med aktiviteter indenfor Danmarks grænser, er opdelt i 6 geografiske områder, repræsenteret i hver sin delaftale, hvoraf teamet er tildelt 2 af de 6 delaftaler.

Brix & Kamp A/S og arkitektfirmaet NORD as besidder tilsammen og hver især en meget solid og bred erfaring indenfor bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn og har begge kompetencer, der vil gøre os i stand til at yde en særdeles kvalificeret rådgivning på opgaver, der ofte er komplekse og favner mange aktører.

Vi ser frem til samarbejdet!


BYGGERIETS EVALUERINGSCENTER | 31.10.2019Byggerating er en god måde for bygherrer at sammenligne og navigere de forskellige udbydere af arkitekt-, ingeniør- og entreprenørrådgivning… og så er det en god måde for rådgivere at finde ud af, hvor der kan forbedres, og hvor man skal fortsætte med samme niveau.

Karakteren er baseret på bygherrers evalueringer af alt fra tidsplaner og budgetter over proceshåndtering og kvalitet af projektet til om bygherre vil benytte rådgiveren igen.

Vi er stolte af, at evalueringerne fra de bygherrer, vi har rådgivet, har landet os en aktuel byggerating med topkarakter.

Det er altid godt at få brugbar feedback… og særligt rart er det, når den feedback er så positiv.

Se flere detaljer på:

byggerating.dk


HELHEDSPLAN VEDTAGET | 28.10.2019Helhedsplan vedr. Alabu Boligs Afd. 18 – Ivigtut- og Umanakvej med 144 boliger, vedtaget med 97% JA stemmer. Arkitektfirmaet NORD vil endnu en gang gerne ønske Alabu Boligs afd. 18 og Alabu boligs organisation TILLYKKE med resultatet af afstemning omkring helhedsplanen, tirsdag den 22. oktober, hvor resultatet blev: 138 JA, 1 Nej, 3 Blank/ugyldig. Helhedsplanen, der er støttet af Landsbyggefonden, omfatter totalrenovering af 144 boliger, herunder etablering af tilgængelighed, efterisolering og energioptimering af klimaskærm, nye tekniske installationer, nye køkkener og bad, samt opdatering af rekreative arealer mm. Arkitektfirmaet NORD ser frem til det videre arbejde med helhedsplanen i samarbejde med Alabu Bolig, bygherrerådgiver D.A.I. og ingeniør Frandsen & Søndergaard K/S.


NY OVERFRAKKE | 02.10.2019Så er starten gået på tagrenoveringen af Nyhavnsgade, hvor hele tagfladen bliver totaloverdækket. Dermed kan håndværkerne arbejde uafhængigt af vejret og herforuden reduceres risikoen for vand- og fugtskader ifbm. byggefasen. Spændende med sådan en overfrakke. Tagrenovering er centralt beliggende i Aalborg direkte ud til Slotstorvet og tæt på Aalborghus Slot og med kig til Limfjorden. Tagrenoveringen indeholder bl.a. nyt zinktag, og udføres af Hustømrerne A/S i hovedentreprise for Vivabolig.


STORE TINGBAKKE – FACADERENOVERING | 01.10.2019I august 2019 startede facaderenoveringen på Store Tingbakke i Vodskov og det forventes, at arbejdet er afsluttet i oktober 2021.

Facaderenoveringen indeholder bl.a. udkradsning og omfugning af murværket og vi ser frem til at se det flotte resultat.

Samarbejdspartnere: Vivabolig (Bygherre), JORTON A/S (Hovedentreprenør)


DGNB & BÆREDYGTIGHED I FOKUS | 30.09.2019Hos Arkitektfirmaet NORD har vi stort fokus på bæredygtighed og grønne løsninger. Vi er derfor stolte af, at vi har været arkitekter på 3 certificerede DGNB byggerier, alle opført af Region Nordjylland og har Zleep Hotels i Skejby, opført af NCC under DGNB certificering hos Green Building Council Denmark Uddannelser.  DGNB er certificeringsstandarden for bæredygtighed i byggeriet i Danmark og har et helhedsorienteret bæredygtighedssyn, hvor totaløkonomi spiller en ligeværdig rolle sammen med sociale og miljømæssige faktorer til glæde og gavn for både bygherrer, brugere, beboere og samfund. Vi ser derfor frem til nye DGNB projekter og fortsætter vores bæredygtige fokus på vores nuværende og kommende projekter på tegnestuen.


UDVIKLING VIA VERDENSMÅLENE | 25.09.2019Arkitektfirmaet NORD vil gerne sige mange tak til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og NIRAS, for en veltilrettelagt dag, med fokus på FN’s 17 verdensmål. Dagen der havde overskriften ”Udvikling via Verdensmålene”, var en del af bæredygtighedsfestivalen, der løber af stablen i perioden 11/09-14/09 i Aalborg. Arkitektfirmaet NORD deltog med to medarbejdere, der blev fyldt med inspiration og gåpåmod i forhold til at arbejde videre med verdensmålene, internt i firmaet og i fremtidige projekter.


ULRIK BIRCHS VEJ, VADUM | 11.09.2019Udskiftning af vinduer, døre og beklædning incl. efterisolering på karnapper er godt i gang på de 42 familieboliger i Vivabolig’s afd. 14 i Vadum og det forventes, at arbejdet afsluttes i slutningen af 2020.

Vi ser frem til, at boligerne bliver mere bæredygtige, idet beboerne fremover forventeligt vil spare på varmen efter monteringen af de nye og bedre isolerende vinduer og døre og efterisoleringen. Og ydermere vil tiltagene give et bedre indeklima og en bedre komfort for beboerne, der samtidig kan nyde det gode visuelle resultat.

Samarbejdspartnere: Vivabolig (Bygherre), Toppenberg-HOK (Hovedentreprenør)


TAGRENOVERING I NYHAVNSGADE | 23.08.2019En tagrenovering af Vivabolig’s centralt beliggende bygning i Aalborg er netop opstartet. Bygningen, der ligger direkte ud til Slotstorvet og Nyhavnsgade – tæt på Aalborghus Slot og med kig til Limfjorden, er opført i 1889 og rummer almennyttige boliger i varierende størrelser.

Tagrenoveringen indeholder bl.a. nyt zinktag, der bliver udført af Hustømrerne A/S i hovedentreprise.

Vi ser frem til samarbejdet, og glæder os til det færdige resultat.


REVITALISERING AF PLESNER FABRIK I SKAGEN – UNDER OPFØRELSE | 22.08.2019Byggeriet på hjørnet af Vestre Strandvej 20 / Sankt Clemens Vej, Skagen er begyndt at tage form hen over sommeren 2019.
Byggeriet, der udføres i den Historiske TAVI Bygning, der tidligere har rummet frysehus fra 1918 med facader tegnet af Ulrik Plesner, og fiskefabrik fra 1934 kommer efter renovering og ombygningen til at bestå af 22 eksklusive lejligheder i varierende størrelse.

Renovering og ombygning udføres med respekt for den oprindelige arkitektur og opføres med vægt på, at der skabes store fællesarealer til bebyggelsens beboere. Samtidig gennemføres en gennemgribende renovering af hele bygningen, så den efter endt renovering vil imødekomme nutidig boligstandard og komfort.

Indvendigt vil man stadig kunne ane det rå industrielle look i form af de rå materialevalg, herunder gulve i rå højstyrkebeton, værn med glas og galvaniseret jern og hertil føres mange installationer synligt.
Udearealer etableres i gårdrummet, i forhaver på altaner og på tagterrasser. Der etableres orangeri, tagterrasse og pool på taget af Frysehuset.

Samarbejdspartnere: Astrid Fiskeri A/S (Bygherre), Færch & Co A/S. (Totalentreprenør), Brix & Kamp (Ingeniør), arkitektfirmaet NORD A/S (Arkitekt)


VIVABOLIG AFD. 9 – RENOVERING | 19.08.2019Der er startet på 1. etape af renoveringen af Vivabolig’s afd. 9 i Vejgaard på Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade. Rækkehusene står overfor en tiltrængt og spændende renovering i form af udskiftning af vinduer og døre samt efterisolering flere steder. Tak for samarbejdet Vivabolig. Vi ser frem til at følge renoveringen, der udføres af Ole Bæk Pedersen.


RENOVERING GIVER BILLIGERE HUSLEJE | 08.08.2019Alabu Bolig skriver i artiklen i Aalborg:nu, at det er et meget vellykket renoveringsprojekt, hvor økonomien har udviklet sig bedre end budgetteret og lejerne i de 117 almene boliger i de fire boligblokke på Peter Freuchensvej i Aalborg, kan se frem til af få huslejen reduceret med omkring 9 procent efter totalrenoveringen.

Både indvendigt og udvendigt har lejlighederne gennemgået en større istandsættelse og 42 boliger er endvidere blevet tilgængelige med indvendig elevator.

De centrale aktører i projektet har været: NCC Danmark A/S (Hovedentreprenør), MOE (Ingeniør), Rossels Tegnestue Aps (Landskabsarkitekt) og arkitektfirmaet NORD as (Totalrådgiver/arkitekt)

Læs hele artiklen her:


PRÆKVALIFICERET TIL UNDERVÆRKER | 24.06.2019Arkitektfirmaet NORD er udvalgt i prækvalificering til at være 1 blandt 72 rådgivere til Realdanias landsdækkende Underværker kampagne, der omhandler ildsjæle projekter. Som vurdering blev skrevet: Det er tydeligt, at der findes lige så mange ildsjæle blandt rådgiverne som blandt projektejerne! Vi er begejstret for muligheden for at arbejdere videre med flere ildsjæleprojekter.

Se mere her:  https://www.undervaerker.dk/aktuelt/aktuelt/72-raadgivere-praekvalificeret-til-undervaerker


RUGHAVEN/HØRHAVEN – DET GODE EKSEMPEL | 20.06.2019Arkitektfirmaet NORD fremhæves som det gode eksempel ved efterisolering af gavle i byggeskadefondens årsberetning for 2018. I beretningen beskrives gavlisoleringen udført som murværk som en holdbar løsning, der giver både bedre drift og totaløkonomi sammenlignet med puds på isolering. Gavlisoleringen i tegl fremhæves yderligere som en smuk løsning, der i sin arkitektoniske fremtoning og udformning er i harmoni med bebyggelsen.

Bygherre: Vivabolig

Den fulde beretning fra BYGGESKADEFONDEN kan ses her:  https://www.bsf.dk/media/1818/beretning-2018.pdf

 


VISSEGÅRD – AFLEVERET | 08.05.2019Vi har netop haft aflevering på Vissegård, en bygning, der tidligere har været brugt som dagtilbud. Stedet skal i fremtiden bruges til døgninstitution, for Aalborg kommune, center for sociale indsatser – Voksenbøgen. I forbindelse med ombygning har vi etableret 4 boliger med eget køkken og bad.

Vi takker for samarbejdet og ønsker de nye beboere og personale tillykke med de nye flotte lokaliteter.


OFFICIEL INDVIELSE – ELLA MARIEHJEMMET, NØRRESUNDBY | 03.05.2019I dag holdt Ella Mariehjemmet, Nørresundby officiel indvielse, og de skrev i indbydelsen:

“Livskvalitet for ældre – tæt på byens puls og med suset fra Limfjorden!

Det er ambitionen bag det nybyggede Ella Mariehjemet i Nørresundby – og nu er der flyttet beboere ind på alle etager, så vi kan få skabt masser af livskvalitet for ældre borgere i Nordjylland.”

Vi ønsker alle de nye beboere, pårørende og ansatte stort tillykke med det nye Ella Mariehjem.

Tak for det gode samarbejde.


REJSEGILDE PÅ BYENGEN I HASSERIS | 02.05.2019Vi var i dag til rejsegilde på vores Byengen bolig projekt i Hasseris, der er tegnet til INBO a/s.

Boligbebyggelsen, bestående af 24 boliger, får solide arkitektoniske detaljer, der relaterer sig fint til den gamle Hasseris bystruktur, samt arkitektoniske udtryk. Boligerne opføres i kvalitetsmaterialer, og der er i det hele taget fokus på en høj kvalitet i byggeriet, hvortil også udsigt til de grønne områder og et godt dagslysniveau er prioriteret højt i designet.

I bebyggelsen bliver der yderligere lagt stor vægt på livet mellem husene og der anlægges derfor et grønt og spændende rekreativt område ved og omkring boligerne.

Byggeriet er nået langt og vi vil gerne takke INBO a/s for det gode samarbejde – og de lækre hotdogs. Vi kan næsten ikke vente til at se det endelige resultat, men ud fra det vi har set, kan det kun blive rigtig flot.

Byggeriet forventes at stå færdigt omkring medio 2019.

Se projektet her


ARKITEKTFIRMAET NORD A/S HAR UDVIDET EJERKREDSEN | 01.05.2019TEGNESTUEN HAR UDVIDET EJERKREDSEN

Vi har arbejdet på udvidelsen af partnerkredsen igennem en længere periode og det er derfor med stor glæde og tilfredshed vi nu kan melde ud at ejerkredsen nu består af Klaus Christensen, Bengt Nielsen og Marie M. Vinther. Udvidelsen er med til at styrke vores organisation, så vi også fremadrettet kan hjælpe vores kunder sikkert i mål med deres byggeprojekter og sikrer samtidig et løbende generationsskifte.

Marie er firmaets kreative chef, designprofil og forretningsudvikler og lægger den arkitektoniske linje, samt står for tegnestuens markedsbearbejdning. Hun er 37 år og uddannet arkitekt MSc fra Aalborg Universitet og er efterfølgede også DGNB uddannet, samt certificeret passivhusdesigner. I de sidste 10 år har Marie arbejdet med bæredygtig arkitektur i alle skala fra helhedsplaner, skolebyggerier, daginstitutioner, ældrecentre, boligbyggerier og villaer. Marie vil dermed være med til at videreføre tegnestuens stolte arkitektoniske linje, der nu tilføres bæredygtige tiltag.

Bengt er 37 år og uddannet bygningskonstruktør i Aalborg, og har suppleret med en HD-O fra Aalborg Universitet. Bengt har igennem de sidste 14 år arbejde med byggeledelse og bygherrerådgivning og kommer også med erfaringer fra både entreprenør branchen og den almene boligsektor, hvor Bengt har arbejdet som driftschef. Bengt har sit primære fokus på bygherrerådgivning i forbindelse med støttet byggeri. Inden for det felt kan Bengt assistere almene boligorganisationer med både store og små helhedsplaner og byggeprojekter.

Organisatorisk vil Klaus forsat være tegnestuens direktør. Klaus´ primære fokus på kvalitet i byggeriet, der understreges af hans hverv som syn & skønsmand og voldsgiftsdommer, er også fremadrettet garant for at tegnestuen leverer kvalitetsbyggerier. Foruden Klaus består ledelsesgruppen af Bengt, Marie og Søren Brinkman, der også fortsat vil have en central rolle på tegnestuen.


VIVABOLIG AFD. 5 – KONVALVEJ | 30.04.2019Nu starter renoveringen af Vivabolig afd. 5 – Konvalvej.

De godt 204 lejemål kan se frem til nye vinduer og terrasse-/altandøre, nye franske altaner m.v.

I løbet af denne uge bliver byggepladsen etableret og renoveringen vil herefter foregå over en periode på 3 år, opdelt i 3 etaper fra 2019 til 2021.

Toppenberg-HOK er hovedentreprenør og vi ser frem til samarbejdet.


VIVABOLIG AFD. 1 – VINDUESUDSKIFTNING | 04.04.2019Nu er foråret godt i gang så dør- og vinduesudskiftningen er derfor genoptaget på Vivabolig’s afd. 1.

Denne etape gælder Bornholmsgade 62-84 og omfatter 119 boliger samt ejendomskontor.

Udskiftningen af døre- og vinduer på de 2 første blokke samt vuggestuen i Saltholmsgade er allerede udført med et flot resultat.


BYGGESTART VIVABOLIG AFD. 6 – FREJAPARKEN | 11.03.2019Byggestart med arbejdet med renovering og ombygning af Vivabolig afd. 6. Arbejdet omfatter tagudskiftning, ombygning af tagkonstruktion og ombygning af 1. salen i boligerne samt udskiftning af vinduer og døre. Vi forventer, at arbejdet er færdigt slut november 2019.

God arbejdslyst til Verner Fredsgaard & Søn A/S og MTS som er entreprenører på projektet.


3 PROJEKTER INDSTILLET TIL RENOVERPRISEN 2019 | 01.03.20193 af NORD as projekter er indstillet til Renoverprisen 2019. Der er tale om Børnenes Akademis nye børnehave, som er åbnet i en ombygget købmandsforretning, den nye helhedsplan og renovering af Rughaven og Hørhaven i Aalborg og renovering og ombygning af plejeboliger i Absalonsgård til nye studieboliger. Vi krydser fingrer…

Tak til hhv. Boligforeningen 1944 og Vivabolig og alle øvrige samarbejdspartnere for godt samarbejde i forbindelse med renoveringerne.

Man kan læse mere om projekterne her:

BØRNENES AKADEMI

ABSALONSGAARD

RUGHAVEN OG HØRHAVEN


ARTIKEL I NORDJYSKE | 25.02.2019Et velfungerende bofællesskab i kombination med det gode seniorliv – hvordan skabes det? Dette emne behandles i Nordjyskes BoGodt tillæg med teamet ”Den Gode Seniorbolig”, hvori tegnestuens kreative chef Marie Vinther kommer med Arkitektfirmaet NORDs perspektiv på, hvordan man skaber bære- og levedygtige fællesskaber med arkitekturen som virkemiddel. Artiklen kan læses her.


ÅBENT HUS I LÆRERNES PENSION PÅ NØRRESUNDBY HAVNEFRONT | 19.02.2019Søndag d. 3 februar 2019, afhold DEAS åbent hus i de 70 nye lejligheder på Laurits Hauges vej 2, 4, og 8 i Nørresundby, som man nu kan skrive sig op til. Dette markerer sidste etape i opførelsen af ”Nørresundbys Havnefront”, som vi hos Arkitektfirmaet NORD as er stolte af at have været en del af.

Der var ”flot fremmøde [og] mange positive tilbagemeldinger, blandt andet blev materialevalget og den høje kvalitet bemærket. Og så var de fremmødte positivt overraskede over altanernes størrelse og ikke mindst de mange skabe til opbevaring – de praktiske detaljer betyder meget i dagligdagen. Ejendommens gode beliggenhed blev også fremhævet” Udtaler Maivi Herup, Udlejningschef hos DEAS.

Byggeriet er klar til indflytning d. 15. juni 2019.

Link til projekt

Se mere her:


TINGHUSGADE – TAGUDSKIFTNING | 13.02.2019Tagudskiftningen på den bevaringsværdige bygning fra 1847 på Tinghusgade 5 i Nørresundby nærmer sig sin afslutning. Udskiftningen er blevet udført på vegne af Aak Bygninger Aalborg Kommune og indebærer en komplet opdatering af bygningens tag og kviste m.m., der samtidig er blevet efterisoleret. Udover selve taget er alle ovenlysvinduer, lysninger og kvistvinduer blevet udskiftet. Tagudskiftningen er selvfølgelig udført i respekt for bygningens oprindelige udtryk, så den klassicistiske stil bliver bibeholdt. Vi har været glade for at stå for bygherre- og arkitektrådgivning på projektet, som har forløbet planmæssigt. Udskiftningen er udført af Kimbo Huse A/S.


FACADE- OG TOTALRENOV. GODKENDT VED BEBOERAFSTEMNING | 22.01.2019Den 10. januar 2019 blev en ny helhedsplan for Boligforeningen 1944’s afd. 4 godkendt ved beboerafstemning.

Den nye helhedsplan havde stor opbakning med 89 stemmer for og 5 imod. Den inkluderer energirenovering med efterisolering og skalmuring af facaden, inddækning af altaner, nye vinduer, nye entredøre, nyt indgangsparti og etablering af ventilation i blokkene A-E og F-M, samt totalrenovering af og installation af elevator i blok G.

Projektering forventes påbegyndt primo 2019 i tæt samarbejde med Boligforeningen 1944 og afd. 4.


FILM: RENOVERINGEN AF STORE TINGBAKKE | 15.01.2019KORT FILM OM RENOVERINGEN AF VIVABOLIG AFD. 15 – STORE TINGBAKKE

Nær naturskønne Hammer Bakker ligger Store Tingbakke, en boligbebyggelse på 217 nyrenoverede familie- og tilgængelige boliger. Se her den flotte film om hele renoveringsforløbet og det vellykkede resultat. Det er altid opmuntrende at se det færdige projekt og høre fra tilfredse brugere.

Stor tak for samarbejdet og den gode proces til hele teamet: Vivabolig, Færch&Co., Frandsen&Søndergaard, Rosseel´s tegnestue og Landsbyggefonden.


AALBORG KOMMUNES FØRSTE DEMENSVENLIGE ARKITEKTFIRMA | 10.12.2018Vi hos arkitektfirmaet NORD sætter mennesket i centrum og har derfor stort fokus på menneskelige hensyn, når vi designer og planlægger boliger til og for mennesker.

Vi har derfor kontaktet Demensven foreningen, der har givet os nyttig viden om demens, så vi er klædt ekstra godt på som demensvenner, når vi skal designe boliger til mennesker med demens og også fremtidssikre seniorboliger mm.


VINDUESUDSKIFTNING GODKENDT VED BEBOERAFSTEMNING | 05.12.2018I går aftes blev endnu en vinduesudskiftning godkendt ved beboerafstemning. Denne gang i Vivaboligs afd. 9 – Jyttevej, der indeholder 168 boliger, ved næsten enstemmig godkendelse. Udskiftningen forventes af blive udført fra august 2019. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Vivabolig og afd. 9.


HANNE LAURSEN – 10 ÅRS JUBILÆUM | 03.12.2018Vores bogholder Hanne Laursen har pr. 1/12-2018, 10 års jubilæum hos arkitektfirmaet NORD as. Ud over bogholderi bestrider Hanne i dag også den daglige administration.

Hanne er, foruden sine skarpe kompetencer indenfor tal, også kendt for sit store sociale favntag om at få trådene til at hænge sammen på en travl tegnestue.

Hendes gode humør og rummelige kunnen kommer ikke alene tegnestuen til gode; hun er også den første kunderne møder både i telefonen og ved møder på tegnestuen, hvor de ofte får serveret noget godt til ganen.

Tak for indsatsen gennem 10 år og stort tillykke med dit jubilæum Hanne!.


REJSEGILDE PÅ ZLEEP HOTEL – DGNB BYGGERI | 23.11.2018Vi var i går, den 22. november, i Skejby, Aarhus til rejsegilde på vores Zleep Hotel, der er udført som en totalentreprise af NCC. Hotelbyggeriet har stor vægt på bæredygtighed og skal DGNB certificeres.
Byggeriet er nået langt pga. de dygtige håndværkere og kompetent ledelse og vi vil gerne takke NCC og Zleep Hotel for det gode samarbejde – og de lækre burgere. Vi kan næsten ikke vente til at se det endelige resultat, men ud fra det vi har set, kan det kun blive rigtig flot udført. Det forventes at stå færdigt medio 2019.


VINDUESUDSKIFTNING GODKENDT VED BEBOERAFSTEMNING | 20.11.2018Beboerafstemningen vedr. udskiftning af vinduer- og karnapbeklædningsudskiftning i 42 boliger i Vivaboligs afd. 14 beliggende i Vadum, blev i aftes godkendt.
Udskiftningen forventes at blive udført fra august 2019 – oktober 2020.
Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Vivabolig og afd. 14.


CIRKULÆR ØKONOMI | 20.11.2018En spændende, inspirerende og ikke mindst motiverende eftermiddag i NBE regi, hvor dagens tema var Cirkulær Økonomi. Anders Lendager holdt oplæg, som vist på billedet.
Vi har fået mange gode input med hjem til tegnestuen og fantastisk hvad der allerede er igang mht. den cirkulære tankegang i byggeriet. Men vi skal også have fuld fart på for at nå verdensmålene.


LCA – LIVSCYKLUSVURDERING | 31.10.2018Arkitektfirmaet NORD sætter bæredygtighed højt på dagsordenen og vi har derfor haft repræsentanter fra både arkitekter, konstruktører, byggeledere og tilsynsførende, samt bygherrerådgiver på kursus i LCA – livscyklusvurdering, så vi har et fælles informationsgrundlag i alle dele af processen og forventeligt bliver LCA en naturlig integreret del af NORDs værktøjskasse.


LUNDBY KIRKE AFLEVERET | 17.10.2018Arkitektfirmaet NORD har netop afleveret en veloverstået tagudskiftning af Lundby Kirke, som der her vises billeder af efter, under og før. Tegnestuen har været med fra den indledende dialog med bygherre til tilsyn og aflevering. Vi takker for et godt samarbejde.


VINDUESUDSKIFTNING MM. I 704 LEJLIGHEDER GODKENDT MED STORT FLERTAL | 08.10.2018Beboerafstemningen vedr. udskiftning af vinduer og indgangspartier til energioptimerede 3-lags glas, samt efterisolering af lysninger mm. i 704 boliger i Vivaboligs afd. 3, er netop godkendt med stort flertal. Resultatet af udskiftningen og renoveringen er et bedre indeklima og en lavere varmeregning for beboerne, samt en æstetisk opgradering af hele bebyggelsen. Udskiftningen i bebyggelsen fra 1954 med en central placering i Aalborg skal gennemføres i perioden 2019-2023.


JA TIL FACADERENOVERING AF VIVABOLIG AFD. 5 | 01.10.2018Beboerafstemningen vedr. renovering af vinduer og lette facader af 204 boliger, blev godkendt med et meget overbevisende ja.


VELKOMMEN TILBAGE TIL HENRIK | 01.10.2018Vi har travlt hos Arkitektfirmaet NORD, og vi er derfor glade for atter at kunne byde bygningskonstruktør Henrik Bast Nielsen velkommen på tegnestuen.
Henrik vil primært komme til at beskæftige sig med projektering og projekteringsledelse i forbindelse med både vores renoveringssager og nybyggerier.


BÆREDYGTIGHED OG DGNB | 05.09.2018Hos arkitektfirmaet NORD as har vi stærke kompetencer inden for bæredygtighed og DGNB og arbejder i øjeblikket på flere spændende bæredygtige projekter. Heriblandt et hotel, der skal DGNB certificeres.

Se mere her


TAGRENOVERING FREJAPARKEN – GODKENDT | 27.08.2018Ny tagrenovering og ombygning af 1 sal. for Vivabolig afd. 6, Frejaparken, er netop godkendt ved beboerafstemning. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet og arbejde videre med projektet!


NYT SUPERMAGASIN – IBRUGTAGET | 27.08.2018Nyt supermagasin på ca. 8.000 m² til Københavns kulturarv tages i dag i brug. Projektet blev vundet i totalentreprise af firmaet Base Erhverv i samarbejde med arkitektfirmaet NORD og ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Vi takker for samarbejdet og et vellykket resultat.

Se mere her


NY KREATIV CHEF – ARKITEKT MARIE VINTHER | 21.08.2018VELKOMMEN til arkitekt Marie Vinther, der pr. 13. august er tiltrådt som ny kreativ chef.

Som tegnestuens nye designprofil vil Marie være NORDs kreative forretningsudvikler og lægge den arkitektoniske linje, samt stå for tegnestuens markedsbearbejdning og dermed medvirke til at arkitektfirmaet vil forsætte den gode udvikling.

Marie Vinther er uddannet arkitekt MSc, DGNB konsulent/auditor og passivhusdesigner og kommer med en baggrund som projektleder og arkitekt.

Marie har arbejdet med bæredygtig arkitektur i alle skala i knap 10 år fra helhedsplaner, skolebyggerier, daginstitutioner, ældrecentre, boligbyggerier og villaer – både som nybyggeri og renovering. Marie er 36 år og bor i Hjørring med sin mand og 3 børn. Vi hos arkitektfirmaet NORD er rigtig glade for at Marie supplerer vores stærke hold og ser frem til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.


NORD A/S ER MED I BOG OM VELLYKKET BETONARKITEKTUR | 11.06.2018NORD A/S er med i det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog til arkitektstuderende og yngre arkitekter. Det er Nordkraft Kultur- og Fritidshus i Aalborg, som er et af 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur i den nye bog.

Et redaktionsudvalg med repræsentanter for arkitektforeninger og undervisere på de højere læreanstalter har peget på byggeriet til inspiration for fremtidens arkitekter i deres arbejde med beton. Bogen er blevet til på initiativ af Dansk Beton, og for branchedirektør Thomas Uhd er ambitionen, at værket kommer til at indgå i undervisningen af arkitektstuderende og bliver et standardværk for arkitekter, på samme måde som Betonbogen har været er det i årtier for ingeniører.

Bogen har fået titlen ”Dansk Betonarkitektur” og er netop udkommet på Forlaget Vandkunsten. Dansk Betonarkitektur er skrevet af arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen, tidligere fagredaktør ved Arkitekten, og har forord af professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole. Thomas Juul Andersen, Arkitekt MAA og faglig leder på Betoncentret på Teknologisk Institut, har været fagkonsulent og medforfatter på de to oversigtskapitler. Bogen er illustreret med fotos af Torbens Eskerod, der har rejst land og rige tyndt for at fange bygningerne i det helt rigtige lys. Den grafiske tilrettelæggelse står Carl-H.K. Zakrisson for.

NORD A/S står sammen med CUBO Arkitekter A/S bag transformationen af Nordkraft. I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke om bygningen: I omdannelsen af Nordkraft til et center for kultur og fritid blev skillevægge og etageadskillelser gennembrudt på kryds og tværs for at skabe nye sammenhænge, og der er blevet etableret nye dæk, brystninger og ramper i in situ­støbt beton, der spiller videre på de eksisterende rå̊, ubehandlede flader. Det særlige ved transformationen af Nordkraft til kultur­ og fritidshus er den usentimentale behandling af den rå̊ betonbygning, hvor alle spor af slid og hårdhændet behandling er bevaret og suppleret med nye tiltag.

Læs om bogen: DANSK BETON ARKITEKTUR her

Læs et udsnit bogen her


NORD TEGNER KULTURSTATION OG KINOREVU – SAL 100 SKØRPING | 04.05.2018Det er med stor glæde, at vi hermed kan offentliggøre, at vi i samarbejde med Stokvad Rådgivende ingeniører A/S og VM acoustics Aps har vundet prækvalifikationen af Sal 100 i Skørping. Her har vi udarbejdet et skitseforslag til den nye sal, der kommer til at ligge i tilknytning til kulturstationen og Kinorevuen. Projektet skal være med til at styrke området som bymæssigt og kulturelt knudepunkt og skal færdiggøres over de næste to år.
Lokalbefolkningen bakker op om forslaget og Realdanias Underværker støtter ligeledes projektet.

Se mere om projektet her.


NYT BESTYRELSESMEDLEM – LAURITS BRANDT ANDERSEN | 20.02.2018Laurits har fra januar 2018 suppleret bestyrelsen i arkitektfirmaet NORD A/S, som nu består af formand Paul Bjerring, Frederik Bengaard, Laurits B. Andersen og indehaver Klaus Christensen.

Laurits har kendt virksomheden i godt 27 år, og har via sin lederpost i SYDBANK Aalborg, haft stort kendskab til den positive udvikling, som arkitektfirmaet har været igennem.
Vi er derfor rigtig glade for, at Laurits efter sin selvvalgte ”pensionering” ved SYDBANK, har valgt at modtage opfordringen til at indtræde i bestyrelsen, og hermed være med til at give ud af hans store erfaring, så arkitektfirmaet vil forsætte den gode udvikling og blive ved med at være synlige i det nordjyske område.


NYT BEHANDLINGSCENTER HAMMER BAKKER | 24.01.2018Vi har netop afleveret dispositionsforslag til et nyt behandlingscenter i Hammer Bakker i Vodskov. Projektet sendes ud i totalentreprise feb. 2018.
Forslaget tager afsæt i at bevare karakteren af skovens beplantning og topografi samt tilpasse bygningens faciliteter på en måde, så der tages hensyn bygningens omgivelser.

Centeret består af en hovedbygning bestående af 4 bo-enheder samt 5 fritliggende boliger. Bygningerne er forbundet af et slynget tilgængeligt stiforløb, samt en hurtig trapperute og en brandvej. Landskabet bearbejdes således, at topografiens karakter bibeholdes i mødet med bygningen. I lysningens nordlige ende er der placeret en multibane, som kan anvendes af hele områdets beboere.

I udformningen af projektet har der været stort fokus på ”Hjemlighed” og hvordan man med arkitektoniske greb kan skabe tryghed og velvære for beboere og personale. Dette kommer til udtryk i projektets materialevalg og sammenhæng mellem bygningens faciliteter og områdets natur.

Under hele skitseringsprocessen har vi haft fokus på brugerinddragelse, og har med jævne mellemrum haft workshops med personalet, som en kreativ katalysator for skitsering og udformning af bygningen. Med personalets faglige input mener vi, at bygningen er blevet optimeret og skræddersyet til brugerne.

Se flere detaljer om projektet her


ORIENTERING TIL KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE | 17.10.2017Der har i bestyrelsen været arbejdet med forskellige modeller, for den fremtidige plan for arkitektfirmaet NORD – vi har sonderet markedet, og følt efter og tænkt meget.
Vi er herefter kommet til, at medindehaver Kim Flensborg ønsket at træde ud af arkitektfirmaet NORD as, for at søge nye udfordringer.

Kim vil i den kommende periode stadig være en del af firmaet, så der sker en glidende overlevering af igangværende opgaver.

Herefter fortsætter Klaus Christensen som ene ejer af selskabet, og da med den sædvanlige gode medarbejderstab, og vi ser frem til fortsat at være jeres samarbejdspartner.
ortsat at være jeres samarbejdspartner.


FRIPLEJEHJEM – SPADESTIK FOR ELLA MARIEHJEMMET | 29.08.2017Holger, Anni og Thomas med efternavnene folkepensionist(94), formand for Ældresagen og Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, tog i dag 1. spadestik til Aalborgs nyeste plejehjemsbyggeri. Plejehjemmet opføres som friplejehjem af Fonden Mariehjemmene, og kommer blandt andet til at rumme 50 plejeboliger, fælleshus, storkøkken og aktivitetsrum. Vi har været arkitekter på opgaven, der er udviklet i tæt samarbejde med A. Enggaard i totalentreprise. Plejehjemmet ventes klart til indflytning efteråret 2018.


UNO-X: FOR 250 MIO NYE TANKSTATIONER | 28.08.2017Uno-X har netop offentliggjort deres strategi for de kommende år, hvor vores design er et vigtigt parameter. Vi har nemlig udviklet et helt nyt stations-koncept, som intuitivt, enkelt og indbydende skal føre kunderne igennem tankningen. Bygherren har ønsket at kombinere et prisbilligt produkt med en helstøbt kvalitetsoplevelse, hvor kunden føler sig tryg og uden stress. I projektet kommer det blandt andet til udtryk ved at vi ensretter ind- og udkørsel og gør stationens elementer enkle og lette at aflæse og betjene. Desuden har vi arbejdet intenst med at skabe en oplevelse af ’rum’, hvor skærmtaget dag og nat vil fremstå som et enkelt og lysende rum, der vil bidrage til at gøre det trygt at færdes – også i nærområdet.

Konceptet, der samlet set løber op i en investering på 250 mio. kr., skal frem til 2021 bredes ud over hele landet.


BIRKEBO (GEN-)INDVIET | 21.06.2017Vore seneste plejeboligbyggeri, Plejehjemmet Birkebo i Aalborg, blev forleden officielt indviet. Projektet er en udvidelse af det eksisterende Birkebo, der samlet når op på 100 plejehjemsboliger. Konceptet er en del af Aalborg Kommunes bestræbelse på at skabe større enheder og tidssvarende rammer, som giver langt større muligheder for at udvikle samarbejdet mellem beboere, frivillige, pårørende og personale.

Vi har tidligere opført første etape af byggeriet som har været i brug siden 2005.


HERBERG: KIRKENS KORSHÆR BYGGER OM | 01.06.2017Vi er netop i gang med at færdiggøre skitserne til Kirkens Korshærs nye Herberg. Herberget holder til på Forchhammersvej i Aalborg i en ældre bebyggelse, og vi har gennem en omfattende proces med brugere, personale, ledelse og bestyrelse arbejdet med at give et nyt udtryk til Herberget. Forslaget omfatter ombygning af eksisterende bygninger og tilføjelse af en ny forbindelsesbygning, som bliver bebyggelsens nye sociale og mentale omdrejningspunkt.


NORD TEGNER MUSEUMSMAGASIN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE | 23.02.2017Enkel arkitektur og overbevisende logistik. Med den begrundelse har arkitektfirmaet NORD vundet konkurrencen om at opføre et nyt museumsmagasin for Københavns Kommune.
Forslaget fremhæves af dommerkomiteen for, på en overbevisende måde, at forene et enkelt arkitektonisk udtryk med en gennemtænkt logistik. Museumsmagasinet, der er på 7.800 m², placeres i Høje Tåstrup og kommer til at indeholde samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum samt Nikolaj Kunsthal. Samlingerne består blandt andet af værdifulde skulpturer, malerier, fotos og pergamentruller.

Projektet forventes færdigt sommeren 2018 og gennemføres sammen med totalentreprenøren BASE ERHVERV og Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

FJERNARKIV & MUSEUMSMAGASIN, KØBENHAVN


UNO-X STATION NR. ÉT INDVIET | 14.02.2017Uno-X har netop indviet deres første konceptstation på Buddingevej i Søborg. Vi har gennem en lang og grundig proces været ansvarlig for proces og designudvikling i tæt samarbejde med Uno-X, Frandsen og Søndergaard og iPart. Arbejdet med stationen har taget udgangspunkt i genbrug af eksisterende overdækninger. Målet har været at skabe et særligt sted; der er trygt og roligt; som udstråler sikkerhed; som betjenes intuitivt og som er så stærkt i sin totaloplevelse at man ikke behøver logoet – man ved intuitivt at man er hos Uno-X. Konceptet vil i de kommende måneder blive rullet ud over hele DK.


MUSIKHUS UNDER TAG | 31.01.2017Vores musikhus-projekt ved Aalborg Katedralskole er nu under tag. Det blev fejret ved et rejsegilde, hvor husets fremtidige brugere, skolens musik og korelever, fik lov at prøve kræfter med råhusets klang – til stor fornøjelse for de mange gæster. Vi ved det bliver endnu bedre, og glæder os til at apteringsarbejderne for alvor tager fart. Huset forventes taget i brug i foråret 2017.


PRÆKVALIFICERET: MUSEUMSMAGASIN FOR KBH KOMMUNE | 07.09.2016Vi er sammen med Base Erhverv og ingeniørfirmaet Viggo Madsen prækvalificeret til konkurrencen om et nyt kombineret fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns Kommune. Opgaven omfatter en samlet bebyggelse på ca 7.150 m2, der skal rumme basis- og specialmagasiner samt faciliteter til en række administrative, klargøringsmæssige og logistiske funktioner.

Vi har tidligere tegnet en kombineret magasinbygning for Aalborg Kommune, der rummer arkivalier fra Aalborg Stadsarkiv, Nordjyllands Historiske Museum og Kunsten.


KLAUS RUNDER 30 ÅR PÅ KONTORET | 15.06.2016Vi har i dag fejret vores administrerende direktør Klaus Christensens 30 års jubilæum i firmaet. Klaus ankom i 1986 som helt ung konstruktør til det, der dengang hed Torben Stokholms Tegnestue, og har siden taget turen fra yngste-mand til 25 år som medindehaver og de seneste 10 år ansvarlig for den administrative ledelse i arkitektfirmaet NORD as.

Klaus er, foruden sine administrative evner, kendt for sin store viden om byggeledelse og byggetekniske forhold, og har gennem tiden medvirket ved opførelsen og renoveringen af utallige byggerier.

Hans faglige kunnen kommer ikke alene tegnestuen til gode; han er en ofte brugt syns- og skønsmand og fungerer stadig oftere som fagdommer i Voldgiftsretten. Klaus blev i 2003 tildelt Boligfonden Kubens ”Den Gule Mursten”, som en anerkendelse af hans evne til at føre byggeledelse.


REJSEGILDE – RUM FOR SAMSKABELSE | 26.05.2016Vi har i dag afholdt rejsegilde på 52 nye plejeboliger på Forchhammersvej i Aalborg. Rådmand Thomas Krarup pegede i sin tale på, at projektet er et af de første, hvor den kommunale fokus på vigtigheden af SAMSKABELSE – ved selvhjælp at udvikle ny velfærd – er tænkt ind i konceptet. Bebyggelsens indre ankomst – og gårdrum bliver således centralt og symbolsk og giver plads til aktivitet og udfoldelse, samtidig med at det kobler det offentlige med det private og formidler overgangen fra det nye til det gamle.


REJSEGILDE SYMFONIEN | 15.04.2016Medarbejderne glæder sig og mere end 150 unge kan godt begynde at glæde sig. I dag fejrede Vivabolig rejsegilde for deres nye kombinerede administrationsbygning og boligbebyggelse, placeret på Symfonigrunden. Projektet, som NORD har været arkitekt på, er en del af Aalborg Kommunes store ungdomsboligsatsning, og tilfører byen i alt 105 nye ungdomsboliger, hvoraf en stor del er indrettet som billigboliger. Projektet indeholder desuden nye moderne kontorlokaler til Vivaboligs administration, som med sin centrale placering vil blive et vigtigt ankerpunkt i serviceringen af beboerne.


ELLA MARIEHJEMMET – 50 NYE FRIPLEJEBOLIGER | 05.02.2016Sammen med A. Enggaard og Mariehjemmene har vi udviklet skitser til et nyt friplejehjem centralt i Nørresundby. Vi foreslår en let forskudt bygningskrop, der mimer forskelligheden i gadebilledet, og tydeliggør husets hovedindgang. Ved forskydningen etableres et naturligt afsæt for at trække ramper og trappe tilbage fra gaden, og skaber en venlig og beskyttet adgang. Her bindes byen sammen med haven via hall’en, der fungerer som samlingsrum i alle bygningens 3 etager. Her placeres centrale funktioner som boligfællesarealer, servicearealer og fælleshusarealer.